Data rozpoczęcia
2017-02-03
Data zakończenia
2017-02-03
Miejsce
Warszawa

Tematyka spotkania: Prawo krajowe oraz Unii Europejskiej w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych.

Seminarium

Poniżej szczegóły dotyczące wydarzenia.

 

PROGRAM:

 

Godz. 10.00-10.10

 • BIOTWORZYWA – PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Godz. 10.10-10.20

 • OCENA ZGODNOŚCI MATERIAŁÓW OPAKOWANIOWYCH, OPAKOWAŃ I ICH ELEMENTÓW POD KĄTEM ZGODNOŚCI Z DYREKTYWĄ 94/62/EC

Godz. 10.20-10.30

 • ZNAKI RECYKLINGU ORAZ INNE OZNACZENIA EKOLOGICZNE STOSOWANE NA OPAKOWANIACH

Godz. 10.30-11.00

 • WYMAGANIA ADR W ZAKRESIE TRANSPORTU TOWARÓW W OPAKOWANIACH

Godz. 11.00-15.50

 • PRAWO KRAJOWE ORAZ UE W ZAKRESIE OPAKOWAŃ I ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH

1. REALIZACJA PRZEPISÓW USTAWY O GOSPODARCE OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI:

 • Podstawowe definicje – opakowanie i odpady opakowaniowe.
 • Wymagania zasadnicze dla opakowań.
 • Oznakowanie opakowań.
 • Zakres przedsiębiorców podlegających przepisom ustawy.
 • Zwolnienia przedsiębiorców z ustawowych obowiązków - pomoc de minimis w zakresie zwolnienia z opłaty produktowej.
 • Rejestr przedsiębiorców.
 • Obowiązki wytwórców, importerów oraz dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów w opakowaniach oraz przedsiębiorców prowadzących jednostki handlowe - odzysk i recykling odpadów opakowaniowych.
 • Poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.
 • Samodzielna realizacja ustawowych obowiązków.
 • Zasady współpracy przedsiębiorców z organizacjami odzysku opakowań.
 • Obowiązki organizacji odzysku opakowań – m.in. wymagania dotyczące kapitału zakładowego, rozliczanie odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych.
 • Rozliczenie opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach – odrębny system zagospodarowania odpadów opakowaniowych.
 • Porozumienia dobrowolne w zakresie opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach.
 • Porozumienia dobrowolne w zakresie opakowań wielokrotnego użytku, w tym możliwość tworzenia systemów kaucyjnych.
 • Publiczne kampanie edukacyjne – obowiązki przedsiębiorcy i organizacji odzysku.
 • Obowiązki prowadzących jednostki handlowe.
 • Nowa dokumentacja potwierdzająca wykonanie odzysku i recyklingu i nowe zasady jej wystawiania.
 • Jednostkowe stawki opłat produktowych.
 • Wzór sprawozdania za rok 2016 w zakresie opakowań wprowadzonych do obrotu, uzyskanych poziomach odzysku i recyklingu oraz o wysokości należnej opłaty produktowej sporządzany przez przedsiębiorcę i organizację odzysku – obliczenie uzyskanych poziomów odzysku i recyklingu oraz wyliczanie i sposób uiszczania opłat produktowych.

2. PROJEKTOWANE ZMIANY W ZAKRESIE OPAKOWAŃ ORAZ GOSPODARKI ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI WYNIKAJĄCE ZE ZMIANY PRAWA UE ORAZ DOPRECYZOWUJĄCE OBECNIE OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY, W TYM M.IN.:

 • objęcie torebek foliowych szczególnymi regulacjami,
 • zmiana przepisów w zakresie obliczania wymaganego poziomu odzysku i recyklingu,
 • określenie konsekwencji, jakie będą wynikać z przeprowadzonych audytów,
 • doprecyzowanie regulacji dotyczących rozliczania opakowań wielomateriałowych i po środkach niebezpiecznych przez porozumienia,
 • zmiany w zasadach wystawiania dokumentów potwierdzających odzysk i recykling.

Godz. 16:00

 • Podsumowanie i zamknięcie seminarium

 

Prelegenci:

Specjaliści biorący udział w pracach legislacyjnych dotyczących ustawy o odpadach, specjaliści COBRO - Instytutu Badawczego Opakowań oraz Doradca DGSA w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych.

Paweł Sosnowski – Ministerstwo Środowiska, Naczelnik Departamentu Gospodarki Odpadami

 • PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE OPAKOWAŃ I ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH
 • PRAWO KRAJOWE W ZAKRESIE OPAKOWAŃ I ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH 

Jacek Pluta - ADR Adviser Doradztwo i Szkolenia Jacek Pluta, Błonie

 • WYMAGANIA ADR W ZAKRESIE TRANSPORTU TOWARÓW W OPAKOWANIACH 

Konrad Nowakowski - COBRO – Instytut Badawczy Opakowań, Warszawa, Polska Izba Odzysku I Recyklingu Opakowań, Łódź

 • ZNAKI RECYKLINGU ORAZ INNE OZNACZENIA EKOLOGICZNE STOSOWANE NA OPAKOWANIACH 
 • OCENA ZGODNOŚCI MATERIAŁÓW OPAKOWANIOWYCH, OPAKOWAŃ I ICH ELEMENTÓW POD KĄTEM ZGODNOŚCI Z DYREKTYWĄ 94/62/EC 

Krzysztof Wójcik - COBRO Instytut Badawczy Opakowań, Warszawa

 • BIOTWORZYWA – PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Koszt uczestnictwa:

1 osoby - 400 zł + 23% VAT
min. 2 osób z tej samej firmy - 350 zł + 23% VAT od osoby

Cena zawiera:

udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie

Miejsce szkolenia:

COBRO – Instytut Badawczy Opakowań
ul. Konstancińska 11, 02-942 Warszawa

Kontakt:

Zakład Ekologii Opakowań
tel. +48 22 842 20 11 w. 39
fax: +48 22 842 23 03
e-mail: eko@cobro.org.pl

 

Sprawdź terminy pozostałych spotkań