14 lutego w Centralnym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Opakowań w Warszawie odbyła się kolejna, IV edycja seminarium naukowo-technicznego GOSPODARKA OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI W KONTEŚCIE WYTYCZNYCH UNII EUROPEJSKIEJ.

Seminarium, podobnie jak poprzednie jego edycje, zostało podzielone na dwie części. W pierwszej, otwartej wystąpieniem Pełnomocnika Dyrektora COBRO dr inż. Andrzeja Hejduka, zostały zaprezentowane referaty Dyrektora Departamentu Polityki Ekologicznej Ministerstwa Środowiska p.Marka Sobieckiego oraz dr inż. Hanny Żakowskiej.
Drugą część - warsztaty konsultacyjne, wypełniła w większości dyskusja na temat nowego ustawodawstwa oraz odpowiedzi ekspertów na pytania zadawane przez uczestników seminarium. W części tej wystąpił również dr Michał Andrijewski z nowo utworzonego Biura ds. Substancji i Preparatów Chemicznych, który zaprezentował ustawę z dnia 11 stycznia 2001 o substancjach i preparatach chemicznych (wchodzącą w życie 15 lutego 2002r.) w świetle powołującego się na nią Art. 10. 1. Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.

Na uwagę zasługuje bardzo sprawnie i rzeczowo przeprowadzona prezentacja działających już Organizacji Odzysku. Swoje atuty rynkowe zaprezentowały kolejno:

RekoPol SA
EKO-PUNKT SA
IPOO Stolica SA
Polski System Recyklingu SA
RECAL SA

W najbliższym czasie dokonamy prezentacji istniejących Organizacji Odzysku na stronach naszego wortalu.

Wielu cennych informacji dostarczają również obszerne materiały przygotowane przez COBRO, zawierające komplet referatów, prezentacji i wystąpień z czterech dotychczasowych edycji seminarium. Zamówienia materiałów z seminarium mogą Państwo dokonać za pośrednictwem naszej REDAKCJI