Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań (COBRO) - Zakład Ekologii Opakowań zaprasza dnia 18 marca 2003 roku na seminarium z cyklu "OPAKOWANIA A ŚRODOWISKO" - PROBLEMY ZWIĄZANE Z NOWYMI ZASADAMI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYTWORZONE ODPADY OPAKOWANIOWE

Program seminarium (wykłady i warsztaty konsultacyjne) będzie obejmował następujące tematy:

System zarządzania odpadami opakowaniowymi
Wytyczne i wymagania Unii Europejskiej oraz Krajowego Planu Gospodarki Odpadami
Obowiązki przedsiębiorców wynikające z krajowych regulacji prawnych
Nowelizacja ustaw regulujących gospodarkę odpadami opakowaniowymi
Doświadczenia wybranych organizacji odzysku
Kryteria oceny organizacji odzysku
Normy zharmonizowane z Dyrektywą 94/62/EC - Ocena zgodności
Sposoby realizacji przez przedsiębiorców obowiązków odzysku, w tym recyklingu
Poziomy odzysku i recyklingu
Rodzaje opakowań objęte obowiązkiem odzysku i recyklingu
Opakowania: terminologia, symbolika PKWiU
Znakowanie opakowań związane z wymaganiami ochrony środowiska
Problemy związane z kaucją na opakowania substancji niebezpiecznych
Omówienie problemów zgłoszonych przez uczestników seminarium

Seminarium odbędzie się w siedzibie Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań
w Warszawie przy ul. Konstancińskiej 11 w godz. 10.30 - 15.30

Informacji w sprawie seminarium udziela mgr Małgorzata Grochocka
Tel. 0-22 842 20 11 w.39, Fax: 0-22 842 23 03,
e-mail: eko@cobro.org.pl

Karty zgłoszenia i szczegółowe programy seminariów znajdują się na stronie internetowej
www.cobro.org.pl
Źródło: ''

Komentarze

  • buuu

    wlasnie na temat "opakowania a srodowisko"musze zrobic referat.szkoda ze tu nie ma nic wiecej napisanego ;(