Centrum Edukacji Logistycznej Sp. z o.o. z siedzibą w POZNANIU w dniach 12-14 wrzesnia 2002 zaprasza na seminarium "Zarządzanie Opakowaniami i odpadami w zakładach produkcyjnych, handlowych i usługowych w aspekcie logistyki i prawa" (STAN PRAWNY NA DZIEŃ 1 stycznia 2002 r.)

Miejsce kursu: O.W.R. "Niezamyśl", ul. Raczyńskiego 70, Zaniemyśl
Program merytoryczny 24-godzinnego kursu:

I. OPAKOWANIA W ŚWIETLE LOGISTYKI
1. Pojęcie opakowania, jego struktura, zastosowania i obrót. (6 godz. lekcyjnych)
• Opakowanie i jego przeznaczenie w zależności od środowiska występowania
• Opakowanie w marketingu
• Opakowanie w produkcji
• Opakowanie w logistyce
• Opakowanie w magazynowaniu
• Opakowanie w kompletacji
• Opakowanie w transporcie
• Zwrot i gromadzenie opakowań

2. Gospodarka opakowaniami – stan aktualny. (2 godz. lekcyjne)

3. Kierunki rozwoju opakowań i ich zastosowań w dystrybucji. (4 godz. lekcyjne)
• Wymagania wspólnego rynku
• Wymagania ochrony środowiska
• Wymagania konkurencyjności
• Koszty, korzyści, inwestowanie w opakowania
• Magazyn, miejsce, przestrzeń, opakowanie jako narzędzie logistyczne.

4. Obieg opakowań w systemie zakupów i sprzedaży. (4 godz. lekcyjne)
• Cykl obrotu opakowaniami
• Obrót rzeczowy
• Obrót informacji
• Zobowiązania finansowe i ich formy
• Przenoszenie wartości opakowań
• Ewidencja i kontrola opakowań i odpadów
• Podsumowanie

II. OPAKOWANIA I ODPADY W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA (8 godz. lekcyjnych)

1. Regulacje ustawowe
• Ustawa o odpadach
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo o ochronie środowiska
• Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych
• Ustawa z dnia 11 maja 2001 o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej

2. Pojęcie opakowania w rozumieniu ustawy o opakowania i odpadach opakowaniowych
3. Wprowadzenie opakowania do obrotu
4. Szczególne rodzaje opakowań i produktów w opakowaniach
5. Zakres podmiotowy regulacji ustawowych o odpadach
• Przedsiębiorca
• Producent, importer, eksporter
• Obowiązki producenta, importera i eksportera opakowań
• Obowiązki producenta, importera i eksportera produktów w opakowaniach
• Obowiązki sprzedawcy i użytkownika produktów w opakowaniach

6. Organy administracji publicznej odpowiedzialne za realizację obowiązków wynikających z ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych
7. Przedsiębiorca w rozumieniu ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej
8. Obowiązki przedsiębiorców w zakresie recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych
9. "Organizacje odzysku"
10. Obowiązki sprawozdawcze i ewidencyjne
11. Opłata produktowa
12. Opłata depozytowa
13. Kompetencje organów administracji publicznej
14. Procedura postępowania z odpadami opakowaniowymi

Szkolenia poprowadzą doświadczeni trenerzy

Szczegółowe informacje:
CENTRUM EDUKACJI LOGISTYCZNEJ Sp. z o.o.
Elżbieta Oskury
tel 61/855-74-22
www.cel.jms.pl
Źródło: ''