Lider w branży opakowań podjął się długofalowego zobowiązania w zakresie osiągnięcia rzeczywistych i wymiernych celów dotyczących pięciu strategicznych priorytetów zrównoważonego rozwoju związanych z lasami, zmianami klimatycznymi, wodą, odpadami i ludźmi.

Smurfit Kappa: Nowe cele kolejnym krokiem w kierunku zrównoważonego rozwoju

Na początku tego roku Spółka Smurfit Kappa ogłosiła osiągnięcie, a w niektórych przypadkach nawet przekroczenie, jej dotychczasowych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju, dotyczących ludzi, zmian klimatycznych i wody, przy czym dwa ostatnie cele zostały osiągnięte trzy lata przed wyznaczonym na 2020 rok terminem. 

Mimo, że opakowania papierowe Smurfit Kappa są odnawialne, nadają się do recyklingu i ulegają biodegradacji, sam proces produkcji papieru pochłania wiele zasobów, dlatego podjęto się opracowania nowego zestawu celów, opierających się na dotychczas osiągniętych wynikach. 

 

Cele obejmują:

  • Utrzymanie >90% certyfikacji kontroli pochodzenia produktu dla rocznych dostaw do klientów,
  • Utrzymanie 100% certyfikacji systemu kontroli pochodzenia produktu,
  • Ocenę możliwości ograniczenia zużycia energii w fabrykach przetwórstwa do roku 2020,
  • Przeprowadzanie ocen ryzyka w zakresie wody w papierniach, które nie zostały jeszcze ocenione do 2020 r.,
  • Do roku 2025 zmniejszenie intensywności zużycia wody o 60% w porównaniu z rokiem 2005,
  • Do roku 2030 zmniejszenie intensywności wykorzystanych paliw kopalnych w papierniach o 40% w porównaniu z rokiem 2005,
  • Do roku 2025 zmniejszenie ilości odpadów wysyłanych na wysypiska o 30%.

 

W obszarze "Ludzie" określono nowy cel w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, który skupia się na zmniejszeniu Całkowitego Wskaźnika Odnotowywanych Urazów (ang. TRIR) o 5% rocznie.

Komentując nowe cele, Steven Stoffer, Wiceprezes ds. Rozwoju, powiedział:

- „Ten nowy zestaw celów został opracowany po to, aby utrzymać naszą pozycję lidera w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Jest to odzwierciedlenie ambitnych unijnych planów środowiskowych, które chcemy zrealizować w naszej globalnej organizacji, poprzez kontynuację rozwoju w kierunku zrównoważonych innowacji. W ciągu ostatnich kilku lat poczyniliśmy znaczne postępy w naszych wysiłkach na rzecz przyczynienia się do bardziej zrównoważonego społeczeństwa i jesteśmy gotowi kontynuować tę podróż współpracując z różnymi grupami naszych interesariuszy”.

Smurfit Kappa co roku publikuje Raport dotyczący Zrównoważonego Rozwoju, który zawiera szczegółowy przegląd osiągnięć spółki w zakresie zrównoważonego rozwoju, jej kierunku strategicznego oraz działań leżących u podstaw jej realizacji.

 

Dowiedz się więcej o Smurfit Kappa


Źródło: Smurfit Kappa