Firma wykupiła dwa zakłady działające w branży opakowań papierowych: Industria de Embalagens Santana („INPA”) i Paema Embalagens („Paema"). Łączna kwota przejęcia to około 186 mln euro.

Smurfit Kappa przejęła brazylijskie przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwa INPA i Paema posiadają trzy zakłady produkcji tektury falistej z surowców wtórnych o łącznej wydajności 210 000 ton, a także cztery zakłady produkujące opakowania z tektury falistej. Lokalizacja i zasięg działalności połączonych firm opierać się będą na krajach Ameryki Łacińskiej. Grupa Smurfit Kappa zwiększy wydajność przedsiębiorstw przez zastosowanie innowacyjnych systemów operacyjnych i przekazanie zdolności projektowych. Rozszerzenie działalności Grupy wzmocni jej ofertę dla międzynarodowych firm funkcjonujących w Ameryce Północnej i Południowej. 

Przejęte przedsiębiorstwa zatrudniają ponad 1 700 osób. Po dokonaniu połączenia, dla Grupy przewiduje się osiągnięcie synergii na poziomie ok. 6 mln euro do końca 2017 roku. Wpływ będą miały na to usprawnienia operacyjne i optymalizacja łańcucha dostaw w wyniku integracji. Wzrośnie także wskaźnik 2 015 EV/EBITDA o 6,3 razy. Kwota, którą Grupa zapłaciła za przejęcie przedsiębiorstw została uregulowana z jej istniejącej płynności finansowej. Włączenie przedsiębiorstwa INPA i Paema do Grupy Smurfit Kappa poszerzy nie tylko zasięg firmy na rynku, ale zwiększy siłę przedsiębiorstwa. 

Dowiedz się więcej

Źródło: Smurfit Kappa