W ramach programu Better Planet 2050 Smurfit Kappa zwiększa swoje zaangażowanie w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, weryfikując dotychczasowe cele i wyznaczając kolejne – w nowych obszarach.

smurfit kappa 2050

Smurfit Kappa ogłosiła dziś nowe, ambitne cele związane ze zrównoważonym rozwojem, skoncentrowane na różnych dziedzinach jej działalności. Cele te dotyczą dalszego ograniczania wpływu firmy na środowisko naturalne, zwiększenia wsparcia dla społeczności, wśród których funkcjonuje i poprawy warunków życia swoich pracowników. Zostały one sformułowane na kanwie dotychczasowych działań podejmowanych na rzecz zrównoważonego rozwoju, o których firma regularnie informuje od 2005 roku, i zawarte w programie Better Planet 2050.

Better Planet 2050 to wyraz zaangażowania Smurfit Kappa w zrównoważony rozwój – zarówno w wymiarze ekologicznym, jak i społecznym – skoncentrowany na dziedzinach, w których firma ma nadzieję wywrzeć możliwie jak największy wpływ. Wśród podejmowanych działań można wymienić:

  • dostarczanie klientom zrównoważonych opakowań,
  • ograniczenie wpływu na środowisko związanego ze zużyciem wody, produkcją odpadów i emisją dwutlenku węgla,
  • wspieranie lokalnych społeczności, promowanie różnorodności i tolerancji oraz zdrowia i bezpieczeństwa.

Cele, jakie stawia sobie Smurfit Kappa, są konkretne i mierzalne oraz stanowią swego rodzaju mapę, pozwalającą na osiągnięcie wyników w krótkim, średnim i dłuższym okresie.

Tony Smurfit, dyrektor generalny Smurfit Kappa Group, powiedział: Zaangażowanie w zrównoważony rozwój zawsze mieliśmy w naszym DNA, ale teraz bardziej niż kiedykolwiek wcześniej liczy się to, w jaki sposób traktujemy naszą planetę oraz jak możemy uczynić świat bardziej tolerancyjnym i wspierać społeczną równość. Trzeba większych starań, by zmierzyć się z tymi globalnymi wyzwaniami. Z tego powodu wyznaczamy sobie nowe, ambitniejsze, zarówno krótko-, jak i długoterminowe cele. Program Better Planet 2050 jest wyrazem naszego zaangażowania w ochronę tego, na czym nam zależy – naszej planety, naszych pracowników i naszego przedsiębiorstwa. Ambitne cele będą motorem działań, które przyniosą lepsze rezultaty.

Smurfit Kappa jest niekwestionowanym liderem branży, oferującym swoim klientom zrównoważone rozwiązania opakowaniowe z certyfikatem Chain of Custody (kontroli pochodzenia produktu). Firma zamierza zwiększyć odsetek certyfikowanych dostaw z obecnych 90% do 95%. Certyfikat kontroli pochodzenia produktu zapewnia przejrzystość dostaw, co przekłada się na zaufanie klientów do Smurfit Kappa i daje im pewność, że surowce są pozyskiwane w sposób zrównoważony.

opakowania smurfit

Nowe cele zakładają ograniczenie całkowitego poboru wody, której Smurfit Kappa jest nie tyle konsumentem, co przetwórcą. Wytwarzając produkty, które są odnawialne, biodegradowalne i przetwarzalne, firma będzie nadal poszukiwać alternatywnych sposobów ponownego wykorzystania, recyklingu i odzysku odpadów, aby zmniejszyć ich ilość na wysypiskach. W zeszłym roku Smurfit Kappa wyznaczyła swój najbardziej ambitny cel – osiągnięcie do 2050 r. co najmniej zerowej emisji netto dwutlenku węgla.

Troszcząc się o swoich pracowników i wspierając społeczności, w których działa, firma stawia sobie także za cel m.in. obniżenie rocznego łącznego wskaźnika wypadków podlegających zgłoszeniu. Kolejnym celem jest zapewnienie, że odsetek kobiet wśród zatrudnionych przekroczy 30%. Smurfit Kappa zobowiązuje się również przekazać ponad 24 miliony euro w ciągu najbliższych pięciu lat na wsparcie inicjatyw lokalnych na całym świecie, opierając się na pracy społecznej i w formie wolontariatu pracowniczego.

Zdajemy sobie sprawę, że postawa obywatelska, widoczna w naszych relacjach z pracownikami, partnerami biznesowymi i społecznościami, w których działamy, może poprawić jakość życia. Jest ona niezbędna do tego, by zapewnić wszystkim zrównoważoną przyszłość – dodaje Tony Smurfit.

Zobowiązując się do realizacji celów w zakresie zrównoważonego rozwoju, Smurfit Kappa będzie w dalszym ciągu wytwarzać produkty z asortymentu Better Planet Packaging, zużywając przy tym mniej surowców i energii oraz produkując mniej odpadów. Dostarczając i rozwijając innowacyjne rozwiązania opakowaniowe, a jednocześnie zmniejszając ich wpływ na środowisko, Smurfit Kappa może wnieść pozytywny wkład w ochronę planety i pomóc swoim klientom w realizacji ich własnych krótko- i długoterminowych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Co więcej, w ostatnim czasie firma powiązała cele w sferze zrównoważonego rozwoju z obszarem finansowania swojej działalności, włączając je jako kluczowe wskaźniki efektywności do obowiązującej już umowy kredytu rewolwingowego na kwotę 1,35 mld euro.

Poniżej przedstawiono zestawienie głównych celów w obszarze zrównoważonego rozwoju.

 

Obszar strategiczny

Dotychczasowy cel

Nowy cel

Ramy czasowe

Emisja CO2

40% redukcja emisji CO2 z paliw kopalnych w naszym globalnym systemie wytwórni papieru i tektury

55% redukcja emisji CO2 z paliw kopalnych w naszym globalnym systemie wytwórni papieru i tektury

do 2030

nowy

Osiągnięcie co najmniej zerowej emisji netto

do 2050

Chain of Custody

>90% dostaw do klientów z certyfikatem Chain of Custody

>95% dostaw do klientów z certyfikatem Chain of Custody

do 2025

Pobór wody

nowy

Obniżenie poboru wody w naszym globalnym systemie wytwórni papieru i tektury o co najmniej 1%

corocznie

Integracja i różnorodność

nowy

Stworzenie różnorodnego środowiska pracy i zapewnienie 30% reprezentacji kobiet wśród personelu

w trakcie

nowy

Objęcie przez kobiety 25% stanowiska menedżerskich w całej Grupie, co stanowi 2% wzrost przez kolejne trzy lata

do 2024

Odpowiedzialność społeczna

nowy[1]

Pomiędzy 2020 a 2025 rokiem przeznaczymy ponad 24 mln euro na wsparcie działań społecznych i ekologicznych

do 2025

 

Jakość wody

60% redukcja zawartości ChZT w wodzie trafiającej ponownie do środowiska z naszego globalnego systemu wytwórni papieru i tektury

35% redukcja ChZT osiągnięta

do 2025

 

Odpady

30% redukcja śmieci trafiających na wysypiska z naszego globalnego systemu wytwórni papieru i tektury

7% redukcja osiągnięta

do 2025

 

BHP

Obniżenie wskaźnika  wypadków podlegających zgłoszeniu o co najmniej 5%

Udało się obniżyć wskaźnik o ponad 5% rocznie w porównaniu z rokiem referencyjnym (2017)

corocznie

 

 

O Smurfit Kappa

Firma Smurfit Kappa jest jednym z wiodących dostawców opakowań papierowych na świecie, a jej akcje wchodzą w skład indeksu giełdowego FTSE 100. Zatrudnia około 46 tysięcy pracowników w ponad 350 zakładach produkcyjnych w 35 krajach. W 2019 roku osiągnęła przychody w wysokości 9 miliardów euro. Działa w 23 krajach europejskich i 12 krajach obu Ameryk. Jest jedynym graczem na rynku działającym na tak szeroką skalę w całym regionie Ameryki Łacińskiej.

Firma nieustannie wykorzystuje zdobyte doświadczenie i wiedzę, poparte skalą swojej działalności, aby otwierać przed klientami nowe możliwości. Współpracuje z innowacyjnymi  przedsiębiorstwami, dzieląc się z nimi obszerną wiedzą o produktach, zrozumieniem rynku i znajomością trendów opakowaniowych, aby zapewnić im sukces biznesowy. Posiada bogate portfolio rozwiązań w zakresie opakowań papierowych, które jest stale uzupełniane o kolejne innowacje. Kluczowe są  także korzyści płynące ze zintegrowania działalności firmy, opierającej się na optymalnym projektowaniu, logistyce i terminowości usług oraz funkcjonowaniu zakładów produkujących opakowania, które większość surowców pozyskują z własnych papierni Smurfit Kappa.

Nasze produkty, które są w 100% odnawialne i produkowane w sposób zrównoważony, zmniejszają ślad ekologiczny naszych klientów. Znajdź Smurfit Kappa na LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube lub odwiedź na stronie: www.smurfitkappa.com.[1] Smurfit Kappa ma ugruntowaną tradycję wspierania lokalnych inicjatyw społecznych i środowiskowych w zakładach na całym świecie. Ten nowy cel w zakresie zrównoważonego rozwoju odzwierciedla ambicję 20% wzrostu poziomu darowizn w porównaniu z okresem poprzednich pięciu lat.