Niedawne tragiczne wydarzenia po raz kolejny pokazały jak bardzo nasz naród potrafi być zjednoczony, współczujący, solidarny.

Solidarni nie tylko w kryzysie. 2 Forum Polskiego Produktu
Cechy te ujawniają się niestety dopiero w obliczu kryzysowych wydarzeń, na co dzień jesteśmy raczej indywidualistami.

Wciąż musimy uczyć się tego, że jako Polacy, działając wspólnie możemy osiągać więcej, także w wymiarze gospodarczym. Przykładem takiej właśnie pozytywnej kooperacji stanie się 2 Forum Polskiego Produktu, które odbędzie się w Krakowie już 26 kwietnia.

Wydarzenie, które ma odpowiedzieć na pytanie, co zrobić, aby polskie produkty i firmy rozwijały się szybciej, teraz nabrało zupełnie nowego znaczenia. Jesteśmy w wyjątkowym momencie, dlatego na Forum poruszymy niezwykle istotną kwestię solidarności w polskim biznesie, która nie będzie jedynie incydentalnym wydarzeniem, ale stanie się standardem działań owocujących korzyściami, jakie niesie taka synergia – mówi Jacek Sadowski, inicjator programu Kupuj Nasze.PL.

2 Forum Polskiego Produktu to przykład takiej właśnie synergicznej współpracy, a udział wezmą w nim: przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, PAIiZ, Urząd Miasta Nowy Sącz, Polsko-Chińska Izba Gospodarcza, TNS OBOP, a także agencja reklamowa Demo Effective Launching, liczne grono najbardziej docenianych polskich firm oraz przedstawiciele mediów.

Założeniem całego wydarzenia jest zainicjowanie współpracy pomiędzy tymi rozmaitymi grupami dzięki czemu, uda się wypracować rozwiązania, pomysły oraz idee służące szybszemu rozwojowi polskich produktów, marek i firm. Tylko dzięki takiej kooperacji będzie to możliwe. Efekty tych działań, dzięki powstałej w ten sposób synergii spowodują, że proces budowy pozytywnego wizerunku polskich marek stanie się dużo bardziej skuteczny.

Przebieg spotkania
Motywem przewodnim 2 Forum Polskiego Produktu jest solidarność w polskim biznesie oraz synergia korzyści, jakie z tej solidarności płyną. Wszystko to ma służyć szybszemu rozwojowi polskich firm, przez co na Forum zostaną poruszone także takie zagadnienia jak: rola regionu w budowaniu marki oraz wpływ produktów na markę miejsca, budowa marek postrzeganych jako nasze powody do dumy oraz sposoby wsparcia polskich produktów na rynkach zagranicznych.

Istotnym zagadnieniem Forum będą również kwestie zakupowego patriotyzmu oraz podsumowanie kampanii „Kupuj Nasze.PL – Są powody do dumy”, która jest najlepszym przykładem na to, że potrafimy działać wspólnie ponad codziennymi podziałami. Celem kampanii jest budowa pozytywnego wizerunku polskich produktów, sprawienie byśmy jako Polacy czuli dumę z naszych produktów i chcieli się nimi chwalić. To, z których produktów już dziś czujemy dumę stanie się jasne dzięki prezentacji wyników badań, które specjalnie na tą okazję przeprowadził TNS OBOP.

Wizytówki polskiego produktu
Zwieńczeniem całego Forum będzie uroczyste wręczenie Wizytówek Polski 2010, które podczas kończącego Forum bankietu, zostaną wręczone firmom, które w badaniach TNS OBOP zdobyły najwyższe wyniki w swojej kategorii produktowej.

Badania, które na potrzeby Forum, TNS OBOP przeprowadził w całej Polsce dotyczyły tego, które polskie produkty i marki Polacy uważają za powód do dumy, którymi moglibyśmy się chwalić i które z nich są faktycznie użytkowane. Sondaż przeprowadzono w marcu 2010 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1005 respondentów w wieku powyżej 15 lat. Badania miały charakter wywiadów „twarzą w twarz” w domach respondentów. Opracowane wyniki badań wskazały kolekcję marek, które Polacy zarekomendowali jako Wizytówkę Polski.

Forum - kooperacja wielu
Honorowy patronat nad 2 Forum Polskiego Produktu Kupuj Nasze.PL objęło Ministerstwo Gospodarki, a jego organizatorem jest Fundacja Dajesz Pracę.PL. Partnerem merytorycznym oraz współorganizatorem jest DEMO Effective Launching, a partnerem badawczym TNS OBOP. Medialnie przedsięwzięciu patronują: TVN CNBC Biznes, Rzeczpospolita, Wprost, Onet.pl oraz Brief for Poland. Forum odbędzie się dzięki sponsorskiemu zaangażowaniu Polkomtel S.A. oraz wsparciu organizacyjnemu Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Restauracji Villa Decius, Fabryce Wódek Kopernik, hotelowi Unicus, a także dzięki firmom M-Corporation oraz Alumast.


Źródło: ''