Belgijski potentat chemiczny – firma Solvay (Bruksela; www.solvay.com) podał, że w pierwszym półroczu 2006 roku uzyskał bardzo dobre wyniki finansowe. Sprzedaż produktów tworzywowych tej firmy wzrosła o 10% do wartości 3,5 mld EURO.

W dziale specjalnych tworzyw i tworzyw dla motoryzacji obroty wzrosły aż o 14% do wartości 1,6 mld EURO.

Grupa Solvay działa w wilu branżach najważniejsze z nich to dział farmaceutyczny, dział chemiczny i tworzywowy. Razem wygenerowały one 8.6 mld EURO sprzedaży w 2005 roku. Grupa posiada ponad 400 jednostek wytwórczych w ponad 50 krajach na całym świecie. Obecnie zatrudnia ponad 50 000 pracowników.

Źródło:
Źródło: ''