Do spieniania tworzyw stosuje się porofory fizyczne i chemiczne.

Rozkład poroforu musi zachodzić tuż przed wtryśnięciem tworzywa do formy, aby całkowite rozprężenie gazu zachodziło w formie.
Fizyczne spienianie, to wtłaczanie gazu do tworzywa. Odrobina poroforu powoduje lepsze wypełnienie formy tworzywem. Kształtka również zmniejsza masę. Spienianie powoduje jednak srebrzenie powierzchni - wadę trudną do usunięcia.