Syndyk masy upadłościowej spółki Opak-Pet z Dąbrowy Górniczej planuje sprzedaż dwóch nieruchomości będących własnością firmy. Ich łączna wartość wynosi 1,2 mln zł.

Opak-Pet jest w upadłości od 16 listopada 2000 r. , a zobowiązania spółki wobec US i ZUS przewyższają wartość nieruchomości.
Pierwsza z nich znajduje się w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Wapiennej i obejmuje działkę o pow. przeszło 6,1 tys. m wraz z dwiema halami i wiatami magazynowymi. Druga położona jest w Polanicy Zdroju. Działka o powierzchni 1,5 tys. m posiada budynek administracyjno-produkcyjny.

Przetarg jest zaplanowany na 31 maja 2002. Spółka zbywać będzie również ruchomości.
Źródło: ''