Przedstawiono analizy statystyczne rynku opakowań na napoje

1. Opakowania na napoje stanowią obecnie około 18% procent całego światowego rynku opakowań. Wartość rynku tego typu opakowań wynosi w 2005 roku około 76 mld $

2. Analiza regionalna rynku opakowań na napoje:


Rys. 1. Wykres Analizy regionalnej rynku opakowań na napoje
3. Analiza materiałowa rynku opakowań na napoje:


Rys. 2. Wykres analizy materiałowej rynku opakowań na napoje
4. Analiza produktów pakowanych w opakowania na napoje:


Rys. 2. Wykres analizy produktów pakowanych w opakowania na napoje

Źródło: ''