Gospodarstwa domowe odzyskują obecnie ponad dwie trzecie opakowań szklanych. Zgodnie z najnowszymi danymi stowarzyszenia FEVE (Europejska Federacja Producentów Opakowań Szklanych) ilość poddawanego recyklingowi szkła z gospodarstw domowych wzrosła w Europie do nowego najwyższego poziomu 67% w 2009 przy około 25 miliardach zebranych butelek i słoików*.

Stopa recyklingu szkła w Europie rośnie
Potwierdzając stabilny trend rosnący w ostatnich latach, wzrost ten odzwierciedla coraz większą świadomość środowiskową konsumentów oraz nieprzerwane starania ze strony rządów UE i Komisji Europejskiej na rzecz poprawy modeli zbiórki i odzysku szkła.Nowe dane pokazują, że 11 krajów poddaje recyklingowi ponad 75% szkła. Prym wiodą Szwecja, Szwajcaria, Austria, Belgia i Holandia, osiągając imponujący wynik ponad 90%. Jeśli chodzi o Polskę, konsumpcja opakowań szklanych ukształtowała się na poziomie 1 018 969 ton, podczas gdy zebranych do recyklingu ton metrycznych opakowań szklanych było 446 303. Oznacza to, że stopa recyklingu szkła w Polsce kształtuje się na poziomie 43,8%, co daje 9 miejsce w Europie.

Wiodący producent opakowań szklanych i członek FEVE, firma O-I, to największy światowy nabywca szkła z odzysku — rocznie zużywa prawie pięć milionów ton do produkcji nowych opakowań. „Fakt, że stopa recyklingu w Europie kolejny raz wzrosła to dobra wiadomość dla branży opakowań szklanych. Zwiększając proporcje używanej stłuczki szklanej (szkła z surowców wtórnych), możemy zmniejszyć zużycie energii i oferować produkt jeszcze bardziej ekologiczny” — mówi Jose Lorente, Prezes O-I Europa.

Przetopienie stłuczki zabiera mniej energii niż przetopienie surowców. Każde 10% użytej stłuczki to zmniejszenie emisji CO2 o 5% i zużycia energii o 3% — oprócz zaoszczędzonej energii, którą pochłonęłoby wydobycie i przetworzenie surowców. Prosty proces pozwala poddać szklaną butelkę recyklingowi i w ciągu 30 dni przerobić na nowy pojemnik szklany dokładnie tej samej jakości, co sprawia, że szkło to jedyny materiał, który umożliwia rzeczywisty recykling „od kołyski do kołyski”. Wyróżnia się w ten sposób na tle pozostałych materiałów opakowaniowych, w których przypadku recykling wiąże się ze spadkiem jakości.W 2010 roku firma O-I przeprowadziła ocenę cyklu życia (LCA) szkła**, śledząc pełny cykl życia opakowania — od wydobycia surowców po ponowne użycie lub recykling pojemnika. Korzystając z publicznie dostępnych danych na temat produkcji aluminium i tworzyw PET, wykazano niezbicie, że szkło ma najkorzystniejszy ślad węglowy.

Choć szkło ze swojej natury jest materiałem przyjaznym dla środowiska, firma O-I chce zwiększyć nacisk na zrównoważony rozwój i postawiła sobie ambitne cele do zrealizowania do roku 2017, w tym zwiększenie udziału używanego szkła z odzysku do 60%. „Przy produkcji nowego szkła jesteśmy w stanie wykorzystać do 90% stłuczki — w zależności od koloru produkowanego szkła — ale powodzenie naszych planów zależy od dostępności w Europie dobrej jakości stłuczki szklanej sortowanej według kolorów” — mówi Piotr Michalski, mianowany właśnie Marketing Manager O-I na obszar Europy Północno – Wschodniej.

Postawiony przez O-I cel zwiększenia wykorzystania stłuczki współgra z zamierzeniem Komisji Europejskiej, aby uczynić z Unii Europejskiej „gospodarkę okrężną”, gdzie recykling jest kluczowym czynnikiem przyczyniającym się do zmniejszenia ilości odpadów, i gdzie odpady są traktowane jako cenny zasób. W związku z tymi planami uchwalone zostały dyrektywy nakładające na rządy obowiązek zwiększenia stopy recyklingu aby wspierać ograniczanie zapotrzebowania na surowce podstawowe, zwiększanie ponownego wykorzystania wartościowych materiałów i redukcję zużycia energii.

*Dane FEVE z 2009 roku. Dane obejmują kraje UE-27 oraz Chorwację, Norwegię, Szwajcarię i Turcję. Tam, gdzie dane z 2009 roku nie były dostępne, użyto danych Eurostat z roku 2008. Opublikowane na stronie www.feve.org.
**Ocena LCA 2010, przeprowadzona przez O-I i zweryfikowana przez AMR.

O firmie O-I
Owens-Illinois, Inc. (NYSE: OI) to największy na świecie producent opakowań szklanych i preferowany partner wielu największych światowych marek spożywczych. Posiadająca siedzibę główną w Perrysburgu w stanie Ohio w USA firma osiągnęła w 2010 roku 6,6 mld USD przychodu i zatrudnia ponad 24 000 pracowników w 81 zakładach w 21 krajach. O-I dostarcza bezpieczne, efektywne i ekologiczne opakowania szklane na rosnący rynek globalny. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.o-i.com.

O stowarzyszeniu FEVE
FEVE to stowarzyszenie europejskich producentów opakowań szklanych i wytwarzanej maszynowo szklanej zastawy stołowej. Członkowie FEVE wytwarzają rocznie ponad 20 milionów ton szkła. Stowarzyszenie liczy około 60 członków korporacyjnych należących do około 20 niezależnych grup korporacyjnych. Zakłady produkcyjne są zlokalizowane w 24 krajach europejskich i obejmują znane światowe spółki giełdowe i firmy pracujące dla największych marek konsumenckich świata. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.feve.org.
Źródło: ''