Spółka prowadzi studium wykonalności dotyczące możliwej rozbudowy zakładów produkcyjnych w Ostrołęce.

Stora Enso chce zwiększyć moce produkcyjne w Ostrołęce

Dotychczasowe prace przygotowawcze zwiastują dobre perspektywy dla inwestycji. Studium ma podjąć decyzję dotycząca rozbudowy mocy produkcyjnych papieru o 500 tys. ton rocznie. Docelowo inwestycja ma przynieść korzyści w połączeniu z pracą maszyny, która trafiła do zakładu w 2013 roku. Rozbudowa ma na celu zwiększenie efektywności kosztowej w Ostrołęce. Szacuję się, że jej koszt może wynosić nawet 350-400 mln euro.

Stora Enso regularnie planuje rozbudowę swoich zakładów. Studia wykonalności badają możliwości dalszej ekspansji. Firma jest mocno obecna na polskim rynku, dlatego jego rozwój wpływa na chęć zwiększenia efektywności fabryk. Po dokonaniu oceny inwestycji spółka podejmie ewentualną decyzję dotyczącą rozbudowy zakładów w Ostrołęce. Długoterminowym kryterium inwestycyjnym Stora Enso jest utrzymanie nakładów inwestycyjnych w środki trwałe na tym samym poziomie co amortyzacja. Planowana inwestycja w zakładzie w Ostrołęce spełnia te założenia.