Pod koniec kwietnia koncern Stora Enso uruchomił portal internetowy pod nazwą Global Responsibility oraz związaną z nim specjalną stronę w ramach portalu społecznościowego Facebook. Obie inicjatywy mają służyć otwartej dyskusji na temat globalnej odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Jednym z najważniejszych elementów portalu jest sesja dialogowa z udziałem Sini Harkki z organizacji Greenpeace i Jouko Karvinena, CEO koncernu Stora Enso. Z kolei strona działająca w ramach portalu Facebook ma stanowić otwarte forum, pozwalające na zamieszczanie wypowiedzi związanych z najważniejszymi zagadnieniami w zakresie światowej odpowiedzialności za środowisko.

Powstanie portalu Global Responsibility i strony w ramach portalu Facebook ma umożliwić bezpośredni kontakt z naszymi udziałowcami bez żadnych pośredników i ryzyka cenzury – mówi Jouko Karvinen, CEO koncernu Stora Enso. – We współczesnym świecie musimy znaleźć nowe sposoby na naukę, dyskusję i umiejętność słuchania innych. Jest to jedyna droga, aby sprawić, że jutro będzie dla nas wszystkich lepsze.

Ludzie mają wiele pytań i wątpliwości związanych z uprawnieniami do używania drewna i papieru, przeznaczenia lasów oraz przestrzegania praw człowieka na plantacjach – kontynuuje Jouko Karvinen. – Właśnie te pytania i zagadnienia stanowią podstawę powstania portalu Global Responsibility i towarzyszącej mu strony w ramach portalu Facebook. Celem naszej firmy jest zainicjowanie dyskusji na temat tego, jakiego rodzaju odpowiedzialności ludzie oczekują od przedsiębiorstw. Jaka powinna być rola firm, a jaka – organizacji pozarządowych, konsumentów i ośrodków władzy.

Portal Global Responsibility służy jako platforma do wymiany poglądów i dyskusji prezesa koncernu CEO z różnymi osobami: przedstawicielem sieci CarrotMob, właścicielem lasów, specjalistą z zakresu plantacji drzewnych oraz przedstawicielem organizacji Greenpeace. Na stronie można też znaleźć szereg dodatkowych informacji związanych z zagadnieniami globalnej odpowiedzialności za środowisko naturalne:
Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronach www.storaenso.com/globalresponsibility i www.facebook.com/globalresponsibility.

Dodatkowe informacje na temat produktów Stora Enso:
Stora Enso Polska Sp. z o.o.
E-mail: Ewa.Kubicka@storaenso.com
http://www.storaenso.com
Opracowanie merytoryczne informacji:PAI
Źródło: ''