Stora Enso ma w planach zainwestować 5 mln euro w budowę w zakładach Hylte (Szwecja) nowej linii produkcyjnej i towarzyszącej jej infrastruktury, które służyć będą wytwarzaniu rozwiązań z włókien formowanych. Technologia leżąca u podstaw ich produkcji pozwala wprowadzać na rynek w pełni proekologiczne, nie zawierające plastiku wyroby, które są odnawialne i biodegradowalne, a także można je poddać recyklingowi.

Stora Enso: Inwestycja w odnawialne, odzyskiwalne i biodegradowalne rozwiązania nowej generacji bazujące na włóknach formowanych

Inwestycja ma na celu wzmocnienie potencjału Stora Enso w zakresie sukcesywnego eliminowania z rynku produktów bazujących na paliwach kopalnych, a tym samym – zintensyfikowania działań w walce z globalnym problemem, jaki stanowią plastikowe odpady. Firma zakłada, że pierwsze rozwiązania bazujące na proekologicznej technologii włókien formowanych pojawią się na rynku pod koniec br.

Produkty wykorzystujące włókna formowane wytwarzane są z różnego rodzaju celuloz chemicznych oraz z masy chemotermomechanicznej (CTMP), które – poprzez nacisk w formownicy – nabierają pożądanego kształtu. Wykorzystywanym tu surowcem jest celuloza uzyskiwana z drewna pochodzącego z certyfikowanych (FSC, PEFC) upraw leśnych w Szwecji i Finlandii. Stora Enso będzie ją wytwarzać w swoich zakładach zlokalizowanych w obu ww. krajach, m.in. w zmodernizowanej w tym celu fabryce w Hylte. W pilotażowej fazie projektu, początkowa roczna wydajność firmy w zakresie rozwiązań bazujących na włóknach formowanych wyniesie ok. 50 mln jednostek finalnego produktu i ma być zwiększana w kolejnych etapach projektu.

Dedykowana linia produkcyjna będzie obsługiwana przez nową jednostkę biznesową utworzoną z myślą o włóknach formowanych. Będzie ona jednocześnie prowadzić działania badawczo-rozwojowe w zakresie nowych materiałów i technologii uwzględniających włókna formowane. Wśród potencjalnych produktów Stora Enso wymienia m.in. jednorazowe opakowania spożywcze, takie jak nie zawierające tworzyw sztucznych kubki (oraz pokrywki do nich), miski czy talerze. W kręgu zainteresowania producenta są też liczne zastosowania niezwiązane z branżą spożywczą, wychodzące naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom świadomych ekologicznie konsumentów, którzy poszukują bardziej przyjaznych dla środowiska produktów, alternatywnych wobec plastiku.

- „Inwestycja ta jest kolejnym krokiem w procesie naszej transformacji, którego celem jest zastąpienie plastiku i innych materiałów bazujących na surowcach kopalnych przez odnawialne rozwiązania, które można poddać recyklingowi. Pozwoli nam ona jednocześnie wspierać klientów w budowaniu przez nich swoich proekologicznych marek” – mówi Sohrab Kazemahvazi, wiceprezes Stora Enso, kierujący działem Formed Fiber.

Obecnie zakłady w Hylte specjalizują się w produkcji papierów gazetowych, bazujących na celulozie termomechanicznej (TMP) i włóknach pochodzących z recyklingu. Fabryka ta ma już pewne doświadczenia we wdrażaniu nowych technologii: w ubiegłym roku rozpoczęła tu pracę linia produkująca granulaty biokompozytowe. Zdaniem kierownictwa Stora Enso, to właśnie ten szwedzki zakład jest najlepiej przystosowany do odpowiedniego wdrożenia nowego produktu: posiada właściwą infrastrukturę i dysponuje wykwalifikowaną w tym kierunku kadrą pracowniczą. 

 

Dowiedz się więcej o Stora Enso

 

Źródło: Stora Enso Polska