Stora Enso została uznana przez CDP – organizację non-profit, zajmującą się kwestiami zrównoważonego rozwoju – za światowego lidera w walce z globalnym ociepleniem.

Stora Enso - lider w walce z globalnym ociepleniem

Skandynawski koncern znalazł się na opublikowanej niedawno liście Climate A za rok 2016, uwzględniającej przedsiębiorstwa realizujące strategię ograniczania emisji gazów cieplarnianych.

„Walka z globalnym ociepleniem wymaga długofalowych kroków. Z tego względu od ponad dziesięciu lat systematycznie redukujemy zużycie energii w prowadzonej działalności. Coraz bardziej uniezależniamy się też od paliw kopalnych – komentuje Noel Morrin, wiceprezes Stora Enso ds. polityki zrównoważonego rozwoju. – Obecnie ponad 75% energii generowanej i zużywanej przez całą naszą grupę pochodzi ze źródeł neutralnych wobec emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Są to zarówno źródła wewnętrzne jak i zewnętrzne. Intencją naszej firmy jest redukcja zużycia paliw kopalnych w ciągu najbliższych dziesięciu lat niemal do zera”.

Stora Enso znalazła się w gronie 9% firm uczestniczących w realizowanym przez CDP programie walki z ociepleniem, które znalazły się w rankingu 2016 Climate A List.

Paul Simpson, prezes CDP dodaje: „Gratulujemy wszystkim 192 firmom, jakie znalazły się w tegorocznej edycji rankingu Climate A. To liderzy w walce o przyszłość, w której emisja gazów cieplarnianych zostanie zminimalizowana. Firmy to kluczowi gracze w działaniach na rzecz ich ograniczenia, także w kontekście całej światowej gospodarki. Liderzy tej grupy wyznaczają ścieżki dla kolejnych przedsiębiorstw, wskazując przy tym zakres możliwych do podjęcia działań i korzyści z tego wynikających”.

Na prośbę 827 inwestorów, reprezentujących aktywa o wartości 100 bilionów euro, tysiące firm dostarcza do CDP aktualne informacje, dotyczące podejmowanych działań zapobiegających zmianom klimatycznym. 

 

Źródło: Stora Enso