Stora Enso sfinalizowała ogłaszaną wcześniej transakcję nabycia od prywatnych akcjonariuszy oraz International Finance Corporation pakietu 66% akcji Intercell SA, polskiego producenta opakowań.

Transakcja została zawarta po uprzednim wyrażeniu zgody przez odpowiedni organ regulacyjny. Nabycie akcji jest częścią strategii firmy Stora Enso polegającej na intensyfikacji działalności w zakresie kartonów opakowaniowych. Transakcja wzmocni pozycję firmy na szybko rozwijającym się polskim rynku.

Na stanowisku Dyrektora Generalnego spółki Intercell pozostanie pan Jerzy Janowicz. Za integrację spółki Intercell ze strukturą Stora Enso odpowiedzialny będzie pan Pentti Huhta (Senior Vice President, Stora Enso Industrial Papers).

Stora Enso jest firmą w sposób kompleksowy obsługującą branżę papieru, opakowań, drewna i celulozy, produkującą papiery publikacyjne, graficzne, biurowe i etykietowe, kartony opakowaniowe i drewno, i będącą w tych branżach liderem na rynku światowym. Wartość sprzedaży Stora Enso w roku 2003 wyniosła 12,2 miliarda euro. Roczne możliwości produkcyjne tej spółki, zatrudniającej w ponad 40 krajach na pięciu kontynentach ok. 44 000 pracowników, wynoszą ok. 15,7 miliona ton papieru i kartonu i 7,4 miliona m3 drewna, w tym 2,8 miliona m3 drewna przetworzonego. Akcje Stora Enso są notowane na giełdach w Helsinkach, Sztokholmie i Nowym Jorku. Trzema największymi akcjonariuszami są: państwo fińskie, fundacja Knuta i Alice Wallenbergów (Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse) oraz fińska instytucja ubezpieczeń społecznych.

Stora Enso Packaging Boards (kartony opakowaniowe. Kartony Opakowaniowe to jedna z trzech grup produktów Stora Enso. W ramach tej grupy wyróżnia się trzy podstawowe obszary działalności: kartony na opakowania do żywności (Consumer Boards), opakowania z tektury falistej (Corrugated Packaging) oraz gilzy i rdzenie (Cores). Oferta produktowa zawiera kartony do pakowania produktów płynnych, naczynia tekturowe, tektury do produkcji pudełek składanych i pojemników (półprodukty do tektury falistej), opakowania z tektury falistej, tektury do produkcji gilz i rdzeni oraz papiery do laminowania. Stora Enso jest liderem europejskiego rynku kartonów na opakowania żywnościowe z pierwotnych włókien celulozy. Najważniejsze rynki to Europa (80% sprzedaży), Azja (14% sprzedaży) oraz Ameryka Północna (3% sprzedaży). Roczne możliwości produkcyjne sięgają 3,3 miliona ton kartonów opakowaniowych i papieru, 760 milionów m2 opakowań z tektury falistej oraz 205 tysięcy ton gilz i rdzeni.

Spółka Intercell, która jest jednym z największych w Polsce producentów tektury falistej, prowadzi kompleksową działalność - od pozyskiwania papierowych surowców wtórnych do produkcji opakowań z tektury falistej. Spółka posiada w Polsce trzy zakłady produkcyjne wytwarzające opakowania z tektury falistej oraz zakłady wytwarzające worki papierowe - w Polsce i w Serbii. Zlokalizowany w Ostrołęce zakład wytwarzający papier i kartony dysponuje rocznymi możliwościami produkcyjnymi na poziomie 250 tysięcy ton tektury, papieru workowego i pakowego. Roczne możliwości produkcyjne w zakresie opakowań z tektury falistej sięgają 250 milionów m2. Wartość sprzedaży spółki Intercell w roku 2003 osiągnęła 150 milionów euro, z czego 60% stanowiły opakowania a 40% tektury i papier. Spółka zatrudnia 1900 osób. Firma Intercell prowadzi również największą w Polsce sieć pozyskiwania papierowych surowców wtórnych, posiadając około 15% udział w polskim rynku.
Źródło: ''