Koncern Stora Enso został uznany za najlepszą skandynawską firmę z branży papierniczej i leśnej pod względem efektywności działań wpływających na ograniczenie emisji ogólnej gazów cieplarnianych.

Firma znalazła się w opublikowanym po raz pierwszy skandynawskim raporcie będącym częścią Carbon Disclosure Project, inicjatywy skupiającej przedsiębiorstwa, które w największym stopniu wdrażają działania zapobiegające zmianom klimatycznym i ograniczają emisję gazów cieplarnianych. Stora Enso znalazła się też na czwartym miejscu skandynawskiej listy Climate Disclosure Leadership Index (CDLI) uwzględniającej firmy najefektywniej ograniczające emisję dwutlenku węgla.

Ograniczenie zużycia zasobów naturalnych jest pierwszym krokiem w zdefiniowaniu działań umożliwiających redukcję emisji gazów cieplarnianych, a zarazem wyjściem naprzeciw oczekiwaniom naszych akcjonariuszy – powiedział Jim Weinbauer, wiceprezes Stora Enso Environment. Skandynawska część raportu CDLI została opublikowana 3 października w Sztokholmie. Znalazło się w nim 125 największych firm z Danii, Finlandii, Norwegii i Szwecji figurujących na ogólnoświatowej liście CDLI. Stora Enso jest uczestnikiem projektu Carbon Disclosure Project od 2003 roku.

Carbon Disclosure Project to niezależna organizacja non-profit stworzona przez 315 inwestorów instytucjonalnych zarządzających aktywami o wartości 41 bln USD. Jej głównym zadaniem jest gromadzenie i przekazywanie inwestorom informacji dotyczących ryzyka i możliwości biznesowych związanych ze zmianami klimatycznymi, jak również tworzeniem standardów w zakresie metodologii badań ilości gazów cieplarnianych emitowanych do atmosfery. W tym roku Carbon Disclosure Project zwróciła się do 2400 największych na świecie firm z prośbą o udostępnienie informacji na temat ilości emitowanych przez nie gazów, działań podejmowanych w zakresie ochrony przed globalnym ociepleniem, poziomu zużycia energii i planów związanych z powyższymi zagadnieniami.

Dodatkowe informacje na temat produktów Stora Enso: www.storaenso.com

Opracowanie merytoryczne informacji (na podstawie materiałów firmy Stora Enso): PAI
Źródło: ''