Podczas targów ProSweets, odbywających się w Kolonii w dniach 29 stycznia – 1 lutego br. oddział Renewable Packaging firmy Stora Enso promował oferowane przez siebie podłoża dedykowane na rynek słodyczy.

Znalazły się wśród nich m.in. udoskonalone wersje kartonów z rodziny Performa, które – jak wskazują badania rynkowe – są coraz częściej wykorzystywane jako materiał opakowaniowy przez producentów czekolady i innych wyrobów cukierniczych.

O wykorzystaniu kartonu przez firmy z tego sektora decyduje szereg trendów w branży opakowań konsumenckich. Najsilniejszy i najbardziej oczywisty z nich to tendencja do zwiększania udziału rozwiązań zgodnych z polityką zrównoważonego rozwoju w całym łańcuchu produkcji czekolady. To zaś wzmacnia pozycję kartonu, głównie za sprawą zastosowanych w nim niskogramaturowych warstw ochronnych. Z drugiej strony mamy do czynienia ze spadkiem popularności materiałów opakowaniowych, bazujących na surowcach kopalnych czy folii metalizowanych – mówi Wilfried Schmahl, dyrektor sprzedaży Stora Enso Renewable Packaging na obszarze Niemiec.

Kolejnym wyraźnym trendem, zwłaszcza w zamożnych krajach Europy, jest produkcja opakowań mniejszych rozmiarów, czego efektem jest pojawienie się na rynku bardziej zróżnicowanych pudełek kartonowych.
Trzecia tendencja to zapotrzebowanie na nowe kształty oraz nowe rodzaje projektów i struktur opakowań. Najlepszym tego przykładem jest niedawne zastosowanie wprowadzonego na rynek niemiecki przez firmę A&R Carton kartonu Performa Bright do wyprodukowania zaokrąglonego opakowania na czekoladki.

Stora Enso Renewable Packaging wciąż rozszerza swoje portfolio materiałów dedykowanych na rynki wyrobów czekoladowych i cukierniczych. W ostatnim czasie w jej ofercie znalazły się udoskonalone tektury Performa White, Performa Bright i Performa Cream. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom wprowadzonym w papierni Stora Enso w szwedzkim Fors, powyższe wyroby oferują wyższą gładkość, wytrzymałość i lepsze parametry wizualne.
Wsłuchując się uważnie w głosy zarówno drukarzy jak i właścicieli marek, koncentrujemy nasze wysiłki na kluczowych cechach kartonu, jakimi są wytrzymałość i drukowność. Wsparcie ze strony naszych klientów zostało dzięki temu połączone z nowymi możliwościami przebudowanej maszyny do produkcji tektury – mówi Eva Lundqvist, menedżer produktu w zakładach Fors. Efekty testów przeprowadzonych w warunkach rynkowych dały niezwykle pozytywny efekt. Parametry w zakresie zadrukowywania zostały poprawione w sposób znaczący, głównie za sprawą ulepszonej powłoki i większej gładkości. Większa wytrzymałość z kolei wpłynęła pozytywnie na ogólne zachowanie kartonu w całym procesie produkcyjnym.

Idealne rozwiązanie do wielu różnych zastosowań końcowych
Dzięki wysokiej neutralności na zapach i skażenia, kartony Performa są czołową marką w zakresie produkcji opakowań na czekoladę i wyroby cukiernicze – segment rynkowy, w którym były one obecne od lat. Za sprawą większej gładkości i lepszych parametrów wizualnych, Performa White stał się również odpowiednim wyborem dla wymagających firm z branży kosmetycznej i środków pielęgnacyjnych.
Z kolei w przemyśle farmaceutycznym produkty z rodziny Performa znajdują szerokie zastosowanie i wychodzą naprzeciw specyficznym jego potrzebom w zakresie drukowności, wytrzymałości i czystości. W branży poligraficznej karton Performa White jest wykorzystywany do produkcji okładek książkowych i kart pocztowych. Wysokiej jakości warstwa wierzchnia ulepszonych kartonów Performa pozwala na zadruk techniką rotograwiurową.
Poprawa jakości kartonów z rodziny Performa była możliwa dzięki kilku innowacjom technologicznym, jakie wprowadzono w zakładach Fors w ciągu 2011 roku. Obecnie powstające tam wyroby są dostępne w wersji rynkowej i oferowane klientom Stora Enso z różnych branż.


Dodatkowe informacje na temat produktów Stora Enso:
Stora Enso Polska Sp. z o.o.
Ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa
Tel. 0-22 501 11 20
Fax 0-22 501 11 21
E-mail: Ewa.Kubicka@storaenso.com
http://www.storaenso.com

Opracowanie merytoryczne informacji (na podstawie informacji Stora Enso):PAI
Źródło: ''