Koncern Stora Enso poinformował o wprowadzeniu do swojej oferty, skierowanej do szeroko rozumianej branży medycznej i farmaceutycznej, nowego rodzaju opakowania na leki – Stora Enso Pharma DDSi Wireless.

Stora Enso Pharma DDSi Wireless – nowe opakowanie dla branży medycznej
Rozwiązanie to, zaprezentowane po raz pierwszy podczas lutowych targów Pharmapack w Paryżu, ma zwiększyć wydajność całego procesu opieki medycznej i realizacji przepisanych recept przez pacjentów. A wszystko za sprawą technologii bezprzewodowej, która umożliwia kontrolę w czasie rzeczywistym przyjmowanych leków.Opakowanie Stora Enso Pharma DDSi Wireless bazuje na przewodzącej impulsy elektryczne farbie oraz wykonanej z kartonu typu blister wkładce, połączonej z modułem komórkowym, wchodzącym w skład całego pakietu. Taki zestaw pozwala na śledzenie każdego egzemplarza leku opuszczającego opakowanie – informacja z tym związana jest natychmiast przesyłana do modułu komórkowego, a stamtąd – za pośrednictwem technologii bezprzewodowej typu GPS czy GPRS – przekazywana do systemów elektronicznego zapisu opieki medycznej. To pozwala na śledzenie w czasie rzeczywistym poczynań pacjenta, podjęcie ewentualnej interwencji przez lekarza, czy też wprowadzanie przez niego zmian w prowadzonej kuracji.

Automatyczna funkcja przypominania ulepsza kontrolę dozowania leków Nowe rozwiązanie Stora Enso oferuje liczne możliwości dla dostawców usług medycznych. Wśród nich warto wymienić m.in. wysyłanie wiadomości głosowych lub tekstowych (SMS) do pacjentów oraz osobiste wizyty lekarza w przypadku, gdy ważny lek nie został zaaplikowany na czas (o czym informuje system). Z kolei pacjenci mogą dokonywać wyboru, do kogo mają być dostarczane informacje o aplikowanym leku. Dzięki temu członkowie ich rodzin, aptekarze, lekarze i przedstawiciele ośrodków leczenia mogą zapewnić bardziej wydajną opiekę medyczną i interweniować w sytuacji, gdy niezbędne są zmiany w kuracji.

Mówi dr Thomas Bellavia, dyrektor ds. usług medycznych w firmie MDClick z New Jersey, będącej dostawcą usług i technologii w zakresie generowania i zarządzania informacjami o chorobach chronicznych i ich leczeniu, w przeszłości pełniący też funkcję prezesa New Jersey Academy of Physicians: Jako lekarz rodzinny z ponad 40-letnim doświadczeniem zdaję sobie sprawę z tego jak ważna dla pacjentów jest dokładna realizacja przepisanych recept. Dlatego z radością witam pojawienie się rozwiązania, jakim jest Stora Enso Pharma DDSi Wireless, posiadającego wbudowaną technologię łączności komórkowej. To innowacyjne opakowanie w znacznym stopniu udoskonala proces kontroli dozowania leków za sprawą samoaktywującej się funkcji zapisu, uruchamianej w chwili zażycia leku. To pozwala lekarzowi na śledzenie całego procesu w czasie rzeczywistym, oferuje funkcję przypominania za pośrednictwem telefonu lub wiadomości tekstowej i zapewnia lepszą komunikację lekarza z pacjentem. Jest to niezwykle ważny krok na naszej drodze do osiągnięcia modelu opieki nad pacjentem, który zakłada w pełni kontrolowaną kurację domową.

Stora Enso w pierwszej kolejności będzie oferować swoje nowe rozwiązanie partnerom o stabilnej i ugruntowanej pozycji rynkowej. Dzięki temu opakowanie Stora Enso Pharma DDSi Wireless będzie mogło być stosowane i integrowane z innymi rozwiązaniami a także wspierać usługi świadczone przez różne firmy, specjalizujące się w zarządzaniu danymi, programach zapewniających zgodność recept i leków oraz aplikacjach wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa z szeroko rozumianej branży medycznej.

------------ koniec informacji prasowej ------------

Dodatkowe informacje na temat produktów Stora Enso:
Stora Enso Polska Sp. z o.o.
Ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa
Tel. 0-22 501 11 20
Fax 0-22 501 11 21
E-mail: Ewa.Kubicka@storaenso.com
http://www.storaenso.com

Opracowanie merytoryczne informacji:
Poligraficzna Agencja Informacyjna PrintinPoland.com
Tel. +48 694 47 36 51
E-mail: Slawomir.Sokolowski@printinpoland.com
http://www.printinpoland.com/pai
Źródło: ''