Koncern Stora Enso poinformował o planach wdrożenia kolejnych działań restrukturyzacyjnych, które mają przynieść grupie roczne oszczędności rzędu 250 mln euro. Gros z nich zostanie przeprowadzonych jeszcze w ciągu tego roku, pozostałe – do końca roku 2010. Restrukturyzacja zakłada zwolnienie do 2000 pracowników koncernu zatrudnionych na różnych szczeblach zarządzania.

W ciągu ostatnich dwóch lat podjęliśmy szereg aktywnych, profilaktycznych kroków, których celem było zapewnienie całej grupie właściwej przyszłości – mówi CEO koncernu Stora Enso, Jouko Karvinen. – Były wśród nich działania poprawiające nasze wyniki finansowe oraz programy restrukturyzujące i upraszczające organizację, co pozwoliło zmniejszyć nasze całkowite koszty stałe o 4-5 procent na przestrzeni dwóch lat. Mieliśmy w tym wszystkim jeden spójny cel – wzmocnienie całej grupy, większą koncentrację działań oraz szybsze reagowanie na zmieniającą się sytuację rynkową. Jednak okazało się, że w obliczu znaczących zmian zachodzących w naszym środowisku biznesowym jest to dopiero początek drogi.

Dzisiaj podejmujemy kolejne kroki mające na celu konsolidację organizacji i budowę silniejszego i potężniejszego biznesu, który może szybko reagować operacyjnie i strategicznie na zmiany zachodzące w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu rynkowym. Chcemy uprościć procesy decyzyjne oraz przesunąć je do struktur obsługujących bezpośrednio naszych klientów – kontynuuje Jouko Karvinen. Zaplanowane działania są częściowo wymuszone przez ostatnie, istotne zmiany zachodzące w przemyśle produktów leśnych. Światowy kryzys finansowy i gwałtowny spadek koniunktury wymagają szybkich odpowiedzi pozwalających dostosować się do tych zmian.

Nowa struktura jednostek biznesowych

Nowa struktura organizacyjna, obowiązująca od 23 kwietnia br., ma zapewnić firmie Stora Enso strategiczną elastyczność w przypadku ewentualnej konsolidacji w branży. Nowo utworzone jednostki biznesowe to: dział papierów publikacyjnych (łączący dotychczasowe działy papierów gazetowych, książkowych i magazynowych - kierowany przez Juha Vanhainena), dział opakowań (w skład którego wchodzą dotychczasowe działy opakowań konsumenckich i przemysłowych; na jego czele stanął Mats Nordlander), dział papierów graficznych (będzie nim zarządzał Hannu Alalauri) oraz dział produktów drzewnych (kierowany przez Hannu Kasurinena). Bez zmian pozostaje natomiast funkcjonująca do tej pory, przejrzysta struktura raportowania o segmentach zewnętrznych.

Nowy zespół kierujący Stora Enso

Z dniem 23 kwietnia br. uległ zmianie skład osobowy zespołu kierującego działalnością Stora Enso (Group Executive Team – GET). Obecnie należą do niego: Jouko Karvinen, CEO koncernu; Hannu Alalauri, wiceprezes odpowiedzialny za dział papierów graficznych; Hannu Kasurinen, wiceprezes ds. produktów drzewnych; Mats Nordlander, wiceprezes ds. opakowań; Markus Rauramo, dyrektor finansowy; Bernd Rettig, wiceprezes ds. technologii i strategii, odpowiedzialny jednocześnie za rynek Niemiec; Elisabet Salander Björklund, wiceprezes odpowiedzialna za działy zasobów drzewnych, zasobów ludzkich, pełniąca też funkcję menedżera krajowego na obszarze Szwecji oraz zajmująca się regionem Ameryki Łacińskiej; Juha Vanhainen, wiceprezes ds. papierów publikacyjnych, odpowiedzialny jednocześnie za rynek fiński.

Veli-Jussi Potka, dotychczasowy członek GET oraz szef działu opakowań przemysłowych, stanął na czele działu strategii, zarządzania i administracji oraz produktów opakowaniowych w ramach nowo utworzonej jednostki biznesowej zajmującej się opakowaniami. Aulis Ansaharju, także należący wcześniej do GET i kierujący działem papierów graficznych, odpowiada za wdrożenie ogłoszonego 23 kwietnia br. projektu restrukturyzacyjnego mającego doprowadzić do uzyskania oszczędności rzędu 250 mln euro, podlegając w tych sprawach bezpośrednio Jouko Karvinenowi.

Powyższe zmiany w ramach zespołu GET zostaną wprowadzone najpóźniej z dniem 1 lipca 2009. Stora Enso zapowiada aktywną pomoc dla wszystkich pracowników objętych programem restrukturyzacyjnym w zakresie w znalezienia pracy wewnątrz lub poza strukturami grupy.

Dodatkowe informacje na temat produktów Stora Enso: www.storaenso.com

Opracowanie merytoryczne informacji (na podstawie materiałów firmy Stora Enso): PAI
Źródło: ''