26 marca odbyło się doroczne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) koncernu Stora Enso, podczas którego przyjęto sprawozdanie finansowe za rok 2007 i poinformowano o zmianach w zarządzie grupy. W wystąpieniu skierowanym do akcjonariuszy Jouko Karvinen, CEO koncernu, mówił przede wszystkim o konsekwencjach zmian organizacyjnych i strukturalnych, jakie zachodzą w Stora Enso od kilkunastu miesięcy.

Rok 2007 był dla Stora Enso pełen wyzwań – powiedział na wstępie Jouko Karvinen. – Na nasze wyniki finansowe w dużym stopniu wpłynęły bardzo wysokie ceny włókien drzewnych oraz słabnący dolar. Mimo to udało nam się utrzymać ubiegłoroczną wysokość zysku na jedną akcję, przy wyłączeniu jednorazowych wydatków i wyceny zasobów leśnych. W związku z tym WZA zaaprobowało decyzję zarządu o wypłacie dywidendy za rok 2007 w wysokości 0,45 euro na jeden udział.

Podjęliśmy też szereg decyzji wspierających realizację wyzwań, przed jakimi stoi Stora Enso – kontynuował Jouko Karvinen. – Wydzieliliśmy nasz północnoamerykański oddział, natychmiast reagowaliśmy na szybko rosnące koszty importowanych włókien drzewnych, kontynuowaliśmy też inwestycje w ekonomiczną produkcję włókien na rynkach wschodzących.

Naszym celem strategicznym jest pełne uniezależnienie się od importu drewna z Rosji – podkreślał CEO firmy Stora Enso. – Punktem wyjścia do podejmowanych w tym zakresie działań był rok 2006, kiedy to jedna trzecia przetwarzanego w Finlandii drewna pochodziła z zagranicy. W efekcie, w sytuacji ograniczenia dostaw importowanych włókien drzewnych w 2007 roku, część naszych papierni i celulozowni musiała zmniejszyć produkcję. Oczekujemy jednak, że począwszy od roku 2008 stopniowo będzie ona wracać do stanu wcześniejszego.


Jouko Karvinen - CEO koncernu

Jouko Karvinen poinformował też akcjonariuszy o planach związanych z poszczególnymi zakładami produkcyjnymi Stora Enso: Planujemy przeprowadzić modernizację papierni Imatra, co pozwoli nam stosować w niej w elastyczny sposób krótkie i długie włókna, a w efekcie obniżyć koszty produkcji. Możemy też zostać zmuszeni do czasowego ograniczenia produkcji realizowanej na mniejszej z linii pracujących w celulozowni Enocell, jak również zredukować produkcję w celulozowni Sunila, będącej spółką joint-venture z naszym udziałem. Chciałbym jednak podkreślić, że na obecną chwilę nie podejmujemy żadnych decyzji o stałej redukcji w zakresie produkcji celulozy. Bierzemy natomiast pod uwagę kilka scenariuszy w sytuacji, gdy rosyjskie opłaty celne, mające obowiązywać od 2009 roku, zaczną w znaczący sposób wpływać na ceny importowanych surowców. Kompromis w tej sprawie ze stroną rosyjską byłby dla nas nieoceniony.

Odnosząc się do planowanej i wcześniej zapowiadanej restrukturyzacji Stora Enso, Jouko Karvinen powiedział: Działania te, dotyczące przede wszystkim naszych struktur w Szwecji i Finlandii, są realizowane zgodnie z założeniami. Wspólnie z naszymi partnerami wykreowaliśmy kilka pomysłów biznesowych, przy których realizacji znajdą zatrudnienie nasi dotychczasowi pracownicy. W efekcie restrukturyzacji byliśmy zmuszeni zredukować liczbę etatów o 1453, z czego 293 osoby otrzymały lub wkrótce otrzymają propozycję pracy u nowych właścicieli zakładów dotychczas będących w naszych strukturach, 154 osoby otrzymały propozycję zatrudnienia z zewnątrz, 140 osobom zaoferowaliśmy pracę na innych stanowiskach w Stora Enso, zaś 268 naszych pracowników przeszło na emeryturę. W ciągu ośmiu tygodni rozwiązaliśmy kwestię zatrudnienia dla 855 osób, które straciły pracę wskutek przeprowadzanych w firmie zmian strukturalnych; czynimy wszystko, by pomóc również pozostałym 598 pracownikom dotkniętym zwolnieniami.

Podczas WZA Jouko Karvinen przedstawił strategię Stora Enso dotyczącą rozwijających się rynków Ameryki Łacińskiej, Rosji i Chin; poinformował również o nowych możliwościach rozwoju związanych z wykorzystywaniem biopaliw oraz innowacjami wprowadzanymi w różnego rodzaju opakowaniach konsumenckich, m.in. w rodzaju „inteligentnych” opakowań farmaceutycznych, opartych na włóknach opakowań do płyt i pojemników do farb.

Na zakończenie wystąpienia Jouko Karvinen powiedział: Apeluję do wszystkich akcjonariuszy, by wsparli nasze działania, jakie podejmujemy wobec coraz większych wyzwań stawianych przez wymagający rynek, m.in. te związane z zatrudnieniem dotychczasowych pracowników Stora Enso, którzy zostali dotknięci przeprowadzanymi przez nas zmianami restrukturyzacyjnymi.

Podczas marcowego WZA podjęto też decyzję, że zarząd Stora Enso w dalszym ciągu będzie liczył dziewięć osób. Nowym członkiem władz grupy, w miejsce Lee A. Chadena, został Juha Rantanen. Poza nim zarząd Stora Enso tworzą: Gunnar Brock, Claes Dahlbäck, Dominique Hériard Dubreuil, Birgitta Kantola, Ikka Niemi, Jan Sjöqvist, Matti Vuoria i Marcus Wallenberg.

Dodatkowe informacje na temat produktów Stora Enso: www.storaenso.com

Opracowanie merytoryczne informacji (na podstawie materiałów firmy Stora Enso): PAI
Źródło: ''