Stora Enso poinformowała o wynikach finansowych za 4. kwartał 2017 r. oraz za pełny rok. Zarówno w ostatnich trzech miesiącach ub.r., jak też w całym roku 2017, skandynawski koncern odnotował wzrost przychodów ze sprzedaży oraz zysku operacyjnego EBIT. Jest to w dużej mierze efekt strategicznych inwestycji zrealizowanych w zakładach produkcyjnych w Beihai (Chiny), Varkaus (Finlandia) i Murowie (Polska), co wpłynęło na znaczące zwiększenie dostaw w skali globalnej. W tradycyjnym komunikacie do akcjonariuszy i udziałowców Karl-Henrik Sundström – CEO koncernu podkreślił, że Stora Enso osiągała wzrosty przychodów ze sprzedaży we wszystkich czterech kwartałach ub.r. Prognozy kierownictwa firmy na 1. kwartał 2018 przewidują wynik finansowy zbliżony do osiągniętego w ostatnich trzech miesiącach 2017.

Stora Enso podsumowuje udany 4. kwartał 2017 oraz cały ubiegły rok: wzrost przychodów ze sprzedaży oraz zysku operacyjnego EBIT

Kolejny, czwarty kwartał ze wzrostem sprzedaży

- „Osiągnęliśmy kolejny poziom w procesie przekształcania Stora Enso w firmę bazującą na surowcach odnawialnych – kontynuował Karl-Henrik Sundström. – Najlepszym potwierdzeniem naszego sukcesu jest fakt, że w ujęciu całorocznym obroty Stora Enso przekroczyły 10 mld euro, a zysk operacyjny EBIT wyniósł ponad 1 mld euro. Jednocześnie wzmocniliśmy naszą pozycję w kontekście podejmowanych działań bazujących na biopaliwach”.

W 4. kwartale ub.r. skandynawski koncern osiągnął przychody ze sprzedaży w wysokości 2 511 mln euro, odnotowując wzrost o 3% (i 6,2% przy wyłączeniu działu papierów) w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. Zysk operacyjny EBIT osiągnął w ostatnich trzech kwartałach 2017 r. poziom 280 mln euro, co oznacza z kolei wzrost aż o 46,6% (ze 191 mln euro w 4. kwartale 2016).

- „To przede wszystkim efekt rozpoczęcia produkcji w ramach naszych strategicznych inwestycji zrealizowanych w Beihai, Varkaus i Murowie oraz cen wytwarzanych tam produktów – podkreślał Karl-Henrik Sundström. – Wyższy wolumen dostaw, wyższe ceny sprzedaży i lepsze portfolio oferowanych na rynku wyrobów pozwoliło nam osiągnąć w 4. kwartale 2017 r. marżę zysku operacyjnego EBIT na poziomie 11,2%, a wskaźnika ROCE – w wysokości 13,5%. W obu tych przypadkach nasze długoterminowe założenia zostały przekroczone. Całości obrazu dopełniają pozytywne przepływy gotówkowe oraz stosunek długu netto do zysku EBITDA, który zwiększył się do 1,4”.

 

Udany rok 2017

Przychody ze sprzedaży Stora Enso w całym roku 2017 wyniosły 10 045 mln euro, co oznacza 25% wzrost w porównaniu z rokiem wcześniejszym (9 802 mln euro). Wyłączając dział papierów, wskaźnik ten wyniósł 8,5%. Zysk operacyjny EBIT wzrósł w ub.r. o 13,6% do poziomu 1 004 mln euro (przy 884 mln euro w 2016 roku), zaś marża zysku EBIT wyniosła 10%.

- „Jednym słowem nasza innowacyjna strategia działania opłaciła się – kontynuuje Karl-Henrik Sundström. – W ubiegłym roku 7% naszych produktów i usług to zupełnie nowe rozwiązania, co jest znaczącym krokiem do przodu w porównaniu z rokiem 2016”.

 

Transformacji ciąg dalszy

- „Sukcesywnie wprowadzamy nasze założenia związane z realizowanym od lat procesem transformacji Stora Enso – podkreśla CEO koncernu. – Rozruch fabryki w Beihai wyprzedził wcześniejsze plany z nią związane, a zainstalowana w niej maszyna do produkcji tektury pracuje na pełnych obrotach. Podobnie rzecz się ma z zakładem Varkaus, produkującym tekturę typu kraft – tu zarówno poziom produkcji, jak i jej zyskowność zostały osiągnięte zgodnie z założeniami”.

 

Zrównoważony rozwój i prawa pracownicze

- „W 1. kwartale tego roku podpisaliśmy globalne porozumienie z trzema związkami zawodowymi, w których uwzględnione zostały podstawowe prawa pracownicze. To jeden z elementów naszej strategii zakładającej, że Stora Enso ma być nie tylko bezpiecznym i godnym miejscem dla zatrudnionych u nas osób i podwykonawców, ale też – atrakcyjnym pracodawcą” – podkreśla Karl-Henrik Sundström.

- „Jestem też niezwykle dumny z faktu, że jako pierwsza firma z branży leśnej zobowiązaliśmy się do osiągnięcia opartych na badaniach naukowych celów, zakładających dalsze ograniczane emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych przez nasze zakłady produkcyjne. Założenia te są zbieżne z wytycznymi tzw. Porozumienia Paryskiego, które zakłada redukcję globalnego ocieplenia o 2°C, a zarazem zgodne z realizowaną przez nas strategią przekształcania się w firmę bazującą na surowcach odnawialnych” – dodaje CEO Stora Enso.

 

Prognozy na 1. kwartał 2018

Jak szacuje kierownictwo Stora Enso, sprzedaż w pierwszych trzech miesiącach br. będzie podobna bądź nieco wyższa niż w ostatnim kwartale ub.r. Zysk operacyjny EBIT ma z kolei nieco przekroczyć wskaźnik odnotowany we wspomnianym okresie. Firma nie planuje w pierwszych trzech miesiącach tego roku żadnych znaczących przestojów maszyn związanych z ich sezonową konserwacją. 

- „Na zakończenie, tradycyjnie już chciałbym podziękować naszym pracownikom za zaangażowanie, klientom za owocną współpracę, zaś inwestorom – za zaufanie, jakim nas obdarzają” – podsumowuje Karl-Henrik Sundström.

 

Źródło: Stora Enso