Stora Enso, fińsko – szwedzki koncern z branży papierniczej, ogłosił decyzję o zakupie 66% udziałów w Intercell SA. Obejmowany pakiet akcji spółki należał dotychczas do prywatnych akcjonariuszy Intercellulosa AB i Interpaper Holding ze Szwecji oraz do Banku Światowego z siedzibą w Waszyngtonie.

Decyzja podlegać będzie zatwierdzeniu przez odpowiednie organy państwowe. Przewiduje się, że transakcja powinna zostać sfinalizowana do końca bieżącego roku. Pozostała część akcji Intercell SA jest właśnością Skarbu Państwa. Zbycie tego pakietu akcji było przewidziane w planie prywatyzacyjnym Ministerstwa Skarbu Państwa na 2004r.

Jak wynika z komunikatu giełdowego - "Przejęcie pakietu akcji Intercell SA jest częścią strategii koncernu zmierzającą do rozwoju sektora opakowaniowego, poszerzy jego zakres i wzmocni obecność koncernu na szybko rozwijającym się rynku polskim."

Stora Enso jest liderem na światowym rynku celulozowo-papierniczym. Grupa zatrudnia ponad 44 tyś osób, działa na wszyskich kontynentach w 40 krajach świata. Jej roczna sprzedaż w 2003 r wynosiła 12.2 miliardów Euro, zdolności produkcyjne to 15,7 mln t papieru i tektury oraz 7,4 mln m3 produktów drzewnych.

Intercell jest jednym z liderów w barnży celulozowo papierniczej w Polsce. Posiada swoje zakłady w Ostrołęce, Łodzi, Tychach oraz w Serbii. Produkuje papier, worki oraz tekturę i pudła. Wartość sprzedaży za rok 2003 wynosiła 628 mln zł. Spółka zatrudnia 1700 osób.
Źródło: ''