Stora Enso poinformowała o swoich planach wdrożenia przemysłowego recyklingu używanych kubków papierowych w swoim zakładzie w Langerbrugge w Belgii. Bazując na przeprowadzonych testach zaanonsowano, iż firma posiada techniczną zdolność ich przetwarzania z myślą o różnych zastosowaniach papieru. Obecnie Stora Enso poszukuje partnerów w obszarze zbiórki i sortowania używanych kubków. Wszystko po to, by zapewnić odpowiedni wolumen materiałów bazujących na wysokiej jakości włóknach, z których wykonane zostaną zupełnie nowe wyroby poligraficzne.

Stora Enso: Recykling używanych kubków papierowych

Włókna, które pochodzą z recyklingu są dla Stora Enso ważnym surowcem, gdyż wpisują się w realizowaną przez koncern politykę zrównoważonego rozwoju, której priorytetami są bazowanie na materiałach odnawialnych i funkcjonowanie w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Tektura znajdująca zastosowanie w produkcji kubków jest wykonana z odnawialnych włókien o wysokiej jakości, które – dzięki recyklingowi – mogą być wielokrotnie wykorzystywane. Jak zaznacza firma, odzysk papierowego kubka może obniżyć nawet o połowę jego negatywny wpływ na środowisko naturalne (w kontekście poziomu emisji dwutlenku węgla). Stora Enso postrzega ten fakt jako możliwość wdrożenia bardziej wydajnego recyklingu tego typu asortymentu poprzez stworzenie – wraz w partnerami – modeli biznesowych, uwzględniających zamknięty obieg surowca.

- „Przy wydajnym procesie recyklingu, firmy z branży spożywczej stosujące kubki bazujące na włóknach drzewnych mogą zneutralizować negatywny wpływ na środowisko naturalne. Recykling musi być łatwy w realizacji dla konsumentów, stąd pomysł zaproszenia do tej inicjatywy partnerów i klientów, by wspólnie opracować i wdrożyć modele biznesowe w zakresie zbiórki kubków papierowych” – mówi Annica Bresky, wiceprezes wykonawczy Stora Enso Consumer Board.   

Testy w zakresie recyklingu przeprowadzone w zakładach Langerbrugge objęły 500 tys. używanych kubków, które zebrano z restauracji typu fast food i kawiarń, a następnie przetworzono w masę celulozową i wyprodukowano z niej papier magazynowy. Zdaniem Stora Enso, proces ten potwierdził, że kubki mogą być z powodzeniem przetwarzane w jej belgijskim zakładzie bez dokonywania jakichkolwiek modyfikacji sprzętowych. Dodatkowo – wykorzystanie w produkcji włókien może znaleźć także zastosowanie w kontekście papieru na potrzeby czasopism. 

Zakłady w Langerbrugge to jedna z największych papierni w Europie, o mocach wytwórczych rzędu 540 tys. ton rocznie. Specjalizuje się w papierach gazetowych i magazynowych, produkowanych wyłącznie z makulatury. Jak podkreśla Stora Enso, zaletą zakładu jest jego położenie geograficzne – znajduje się on w Europie Środkowej, zaś w promieniu 300 km od fabryki mieszka ok. 80 mln osób, co może zapewnić odpowiedni wolumen surowca do recyklingu. 

- „Papierowe kubki postrzegamy jako cenny materiał w kontekście realizowanych przez nas procesów produkcyjnych. Zakłady w Langerbrugge już dzisiaj są technicznie przygotowane do przyjęcia miliardów używanych kubków z myślą o dalszym ich przetworzeniu. Prawdziwym wyzwaniem jest pozyskanie tego typu asortymentu, by w oparciu o niego rozpocząć produkcję na skalę przemysłową” – dodaje Rik Van Bostraeten, menedżer ds. zasobów, rozwiązań wielopaliwowych i innowacji biznesowych fabryki Stora Enso w Langerbrugge.

 

Dowiedz się więcej o Stora Enso

 

Źródło: Stora Enso