Koncern Stora Enso podjął kolejne działania restrukturyzacyjne. W najbliższym czasie obejmą one segment powlekanych papierów magazynowych w jednostce biznesowej Printing & Reading i wchodzące w jej skład zakłady produkcyjne we Francji, Finlandii i Niemczech.

Niezależnie od tego planowane są zmiany usprawniające działania serwisu technicznego w zakładach w Szwecji.

Printing & Reading planuje zwiększenie konkurencyjności
Otoczenie rynkowe w segmencie powlekanych papierów magazynowych nadal jest pełne wyzwań. Ogłoszone właśnie plany mają nam pomóc im sprostać, przede wszystkim poprzez poprawę struktury kosztów i wzrost wydajności. Zakładane usprawnienie działań jednostki biznesowej zajmującej się powlekanymi papierami magazynowymi obejmuje: inwestycje w podniesienie jakości produktów, zwiększenie wydajności i wygenerowanie większych oszczędności energii. To pozwoli nam lepiej sprostać oczekiwaniom klientów i całego rynku, jak też poprawić naszą rentowność – mówi Juha Vanhainen, wiceprezes Stora Enso kierujący jednostką biznesową Printing & Reading.

Planowane zmiany mają przynieść spółce roczne oszczędności rzędu 48 mln euro, przy czym w pełni znajdą one odbicie w wynikach finansowych Stora Enso w trzecim kwartale 2013 roku. Projekt zakłada też inwestycje rzędu 18 mln euro na modernizację zakładów Corbehem we Francji, Veitsiluoto w Finlandii oraz Kabel w Niemczech. W związku z restrukturyzacją całkowite zatrudnienie w dziale powlekanych papierów magazynowych Stora Enso zmniejszy się o 110 pracowników. Kierownictwo koncernu zakłada, że wszystkie powyższe działania zostaną zakończone jeszcze w tym roku.

Usprawnienie operacji serwisu technicznego w zakładach w Szwecji
Kolejne zaplanowane na ten rok działania obejmują restrukturyzację pięciu zakładów produkcyjnych Stora Enso zlokalizowanych w Szwecji: Hylte, Skoghall, Skutskär, Fors i Kvarnsveden. Ich celem jest zwiększenie wydajności i elastyczności działań serwisu maszynowego wszystkich fabryk m.in. za sprawą usprawnienia zachodzących tu procesów. Restrukturyzacja spowoduje redukcję zatrudnienia w szwedzkich zakładach Stora Enso o ok. 130 stanowisk. Obecnie pracuje w nich blisko 800 osób. W wyniku przeprowadzonej restrukturyzacji Stora Enso spodziewa się rocznych oszczędności rzędu 21 mln euro, począwszy od drugiej połowy 2012 roku.

Aby utrzymać naszą konkurencyjność, musimy pozostać na ścieżce poprawy struktury kosztów i wydajności, jak też szeroko rozumianej elastyczności działań. Stąd decyzja o podjęciu kroków mających na celu zwiększenie wydajności działań lokalnego serwisu technicznego – mówi Mats Nordlander, wiceprezes Stora Enso kierujący jednostką biznesową Renewable Packaging.

Realizacja powyższych założeń – jak zwykle w takich przypadkach – będzie na bieżąco uzgadniana z lokalnymi strukturami. Stora Enso będzie ściśle z nimi współpracować i wspierać swoich pracowników w znalezieniu nowego miejsca zatrudnienia. Zostaną im m.in. przedstawione propozycje podjęcia pracy w pozostałych jednostkach biznesowych wchodzących w skład grupy.


Dodatkowe informacje na temat produktów Stora Enso:
Stora Enso Polska Sp. z o.o.
Ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa
Tel. 0-22 501 11 20
Fax 0-22 501 11 21
E-mail: Ewa.Kubicka@storaenso.com
http://www.storaenso.com
Opracowanie merytoryczne informacji (na podstawie informacji Stora Enso):PAI
Źródło: ''