Stora Enso poinformowała o planowanych z dniem 1 stycznia 2020 r. zmianach w działalności dwóch jednostek biznesowych związanych z przemysłem opakowaniowym. Od nowego roku dział Container Board odpowiedzialny za produkcję papierów opakowaniowych m.in. służących do wytwarzania tektury falistej (dotychczas będący w strukturze Packaging Solutions) połączy się z działem biznesowym Consumer Board wytwarzającym kartony do produkcji opakowań jednostkowych, tworząc nowy dział – Packaging Materials. Pozostała część Packaging Solutions, wraz z niedawno powstałą jednostką dedykowaną produkcji włókien, utworzą zmodyfikowany dział Packaging Solutions. Uwzględniając nową strukturę w wynikach finansowych za 2018 rok, sprzedaż Packaging Materials zamknęła się w nim kwotą ok. 3,4 mld euro, zaś w przypadku Packaging Solutions – ok. 700 mln euro. Nowy podział, wraz z odpowiednimi kwotami przypisanymi obu zmodyfikowanym działom, zostanie też uwzględniony w wynikach finansowych za 1. kwartał 2020 r.

Stora Enso wprowadza zmiany w działach Consumer Board i Packaging Solutions

Działem Packaging Materials od 1 stycznia 2020 r. pokieruje Hannu Kasurinen – Executive Vice President Stora Enso, obecnie stojący na czele Consumer Board i współtworzący Group Leadership Team. Gilles van Nieuwenhuyzen – Executive Vice President Stora Enso dotychczas kierujący działem Packaging Solutions opuścił firmę z dniem 6 grudnia br. W związku z tym Stora Enso rozpoczyna proces rekrutacyjny na to stanowisko. Tymczasowo działem kieruje David Ekberg, Senior Vice President, stojący na czele Corrugated Nordics – jednostki wchodzącej w skład Packaging Solutions. 

„Ponieważ świadomość prowadzenia gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) jest coraz bardziej powszechna, przekształcamy organizację Stora Enso w taki sposób, aby wzmocnić naszą zdolność do wdrażania innowacyjnych rozwiązań, bazujących na zasadach zrównoważonego rozwoju. Dzięki temu dział Packaging Materials będzie mógł zaoferować znacznie szersze portfolio, skierowane do konwerterów (przetwórców opakowań), właścicieli marek i sieci sprzedaży detalicznej, składające się z materiałów tekturowych, bazujących na surowcach pierwotnych oraz pochodzących z odzysku. W przypadku Packaging Solutions, chcemy w coraz większym stopniu koncentrować się na tworzeniu nowych usług i rozwiązań opakowaniowych, jak również podejmować współpracę z innymi podmiotami zainteresowanymi tworzeniem innowacyjnych, odnawialnych opakowań. Najlepszym przykładem tego podejścia jest nowo utworzona jednostka biznesowa dedykowana produkcji włókien, która wejdzie w skład Packaging Solutions. Dzięki wprowadzanym zmianom będziemy również w stanie bardziej skoncentrować się na projektowaniu opakowań odnawialnych” – mówi Annica Bresky, CEO koncernu Stora Enso.

Hannu Kasurinen zajmował dotychczas stanowisko Senior Vice President w dziale Consumer Board, odpowiedzialnym za jednostki Liquid Packaging i Carton Board. W przeszłości piastował też szereg innych funkcji kierowniczych w Stora Enso, był m.in. na stanowisku Skarbnika Grupy, Senior Vice President ds. strategii oraz Executive Vice President działu Wood Products.  
„Hannu Kasurinen ma bogate i niezwykle zróżnicowane doświadczenie na wymagających stanowiskach kierowniczych w Stora Enso; wcześniej należał również do Group Leadership Team. Jest mi bardzo miło zakomunikować, że ponownie dołączył on do tego zespołu. Jestem przekonana, że jego doświadczenie będzie tu niezwykle wartościowe, zwłaszcza w kontekście kontynuowanego przez nas procesu przekształcania Stora Enso w przedsiębiorstwo bazujące na materiałach odnawialnych” – dodaje Annica Bresky.

„Z niecierpliwością oczekuję dalszego rozwijania naszej działalności w zakresie materiałów opakowaniowych wspólnie z naszymi klientami. Obieg zamknięty stanowi integralną część biznesowej aktywności Stora Enso i jest kluczowy dla rozwoju naszych produktów. Będziemy w dalszym ciągu pracować nad innowacyjnymi rozwiązaniami, stanowiącymi odpowiedź na oczekiwania klientów względem odnawialnych, odzyskiwalnych i bazujących na włóknach materiałach opakowaniowych o niskim śladzie węglowym” – mówi Hannu Kasurinen.

„Pragnę podziękować Gillesowi van Nieuwenhuyzen za jego wkład w rozwój naszej działalności w obszarze opakowań przez wszystkie lata, jakie spędził on w Stora Enso” – podsumowuje Annica Bresky.