Stora Enso jako pierwsza firma z branży papierniczej i opakowaniowej przystąpiła do inicjatywy ONZ – Global Compact CEO Water Mandate, której celem jest wspieranie branż i przedsiębiorstw w tworzeniu i realizowaniu polityki zrównoważonego rozwoju w zakresie zużycia wody.

Stora Enso wspiera inicjatywę UN Global Compact CEO Water Mandate.
Podpis złożony pod tą inicjatywą oznacza silne zaangażowanie, zarówno z mojej strony jako prezesa Stora Enso jak też całej firmy, w działania zmierzające do odpowiedzialnego wykorzystywania zasobów wodnych oraz wdrożenie tej strategii jako priorytetowej w funkcjonowaniu naszego przedsiębiorstwa – mówi Jouko Karvinen, CEO firmy Stora Enso.– Niedostatek wody to problem w skali całego świata, który staje się coraz ważniejszy także dla firmy Stora Enso oraz całej branży papierniczej i opakowaniowej. Inicjatywa Water Mandate pozwoli na dzielenie się naszymi doświadczeniami w tym zakresie z firmami zaangażowanymi w projekt ONZ i inwestorami poszukującymi lepszych sposobów na zarządzanie zasobami wodnymi.

Projekt CEO Water Mandate, uruchomiony w 2007 roku z myślą o członkach UN Global Compact, to publiczno-prywatna inicjatywa stworzona w celu wspierania firm w zakresie rozwoju, wdrażania i informowania o prowadzonej przez nie polityce zrównoważonego wykorzystywania zasobów wodnych i związanych z nią praktycznych działaniach. W ramach projektu osoby zarządzające poszczególnymi firmami są zapraszane do złożenia podpisu pod deklaracją o prowadzeniu odpowiedzialnych działań i wdrożeniu – jako priorytetowej – zrównoważonej polityki zarządzania zasobami wodnymi. Inicjatywę CEO Water Mandate do tej pory poparli inwestorzy dysponujący majątkiem o wartości 1,2 bln USD. Stora Enso jest członkiem projektu UN Global Compact od jego powstania w 2000 roku.


Stora Enso od 2005 roku na bieżąco informuje o prowadzonych przez siebie działaniach, zmierzających do redukcji zużycia wody niezbędnej do bieżącego funkcjonowania firmy. Postępy, jakie firma czyni w różnych aspektach polityki zrównoważonego rozwoju, są przez nią publikowane w dorocznym raporcie środowiskowym.
Dodatkowe informacje na temat produktów Stora Enso:
Stora Enso Polska Sp. z o.o.
Ul. ks. Skorupki 5, 00-546 Warszawa
Tel. 0-22 583 68 68
Fax 0-22 583 68 84
E-mail: Ewa.Kubicka@storaenso.com
http://www.storaenso.com

Opracowanie merytoryczne informacji (na podstawie materiałów firmy Stora Enso):PAI
Źródło: ''