Koncern Stora Enso znalazł się wśród stu najważniejszych firm świata, które uznano za gwarantujące stabilny rozwój i bezpieczeństwo w wymiarze ekologicznym, społecznym i ekonomicznym. Listę „The Global 100 Most Sustainable Corporations of the World” opublikowano podczas styczniowego Światowego Forum Ekonomicznego w szwajcarskim Davos.

Stora Enso jest jedną z trzech firm z sektora leśno-papierniczego, które znalazły się w tegorocznym zestawieniu. Mówi Jukka Härmälá, prezes zarządu Stora Enso: Cieszymy się bardzo, że działania podejmowane przez naszą firmę, wpływające m.in. na wiarygodność spółki w oczach inwestorów, są zauważane także przez instytucje zewnętrzne. Przywiązujemy także ogromną wagę do kwestii socjalnych i ochrony środowiska naturalnego, zwłaszcza teraz, gdy coraz mocniej zaznaczamy swoją obecność na rynkach o dużym potencjale wzrostu, jak Chiny, Rosja czy Ameryka Południowa.

Tworzenie listy firm uznawanych za gwarantujące zrównoważony rozwój („The Global 100 Most Sustainable Corporations in the World”) zainicjowały w 2005 roku kanadyjska firma mediowa Corporate Knights Inc. i międzynarodowy instytut badawczy Innovate Strategic Value Advisors Inc. Firmy wybierane są w oparciu o MSCI World Index, zawierający około 1800 spółek giełdowych z całego świata. Przy ocenie brane są pod uwagę różne czynniki wpływające na wartość akcji i ryzyka ponoszonego przez akcjonariuszy, m.in. strategia działania firmy, polityka socjalna i środowiskowa. Lista jest ogłaszana zawsze podczas corocznego Światowego Forum Ekonomicznego w Davos.

Źródło: Poligraficzna Agencja Informacyjna
Źródło: ''