Stora Enso poinformowała o wynikach finansowych za 2. kwartał oraz za 1. półrocze 2017 r.

Stora Enso - wyniki finansowe po 2. kwartale 2017

W 2. kwartale, mimo wydzielenia ze struktur koncernu kilku papierni, przychody ze sprzedaży ponownie wzrosły. Wyniosły one 2 528 mln euro. Spadł nieco z kolei zysk operacyjny EBIT – do poziomu 219 mln euro, a jego marża osiągnęła poziom 8,7%. Według kierownictwa firmy, w kolejnym kwartale wyniki finansowe powinny pozostać na zbliżonym poziomie. Odzwierciedlają one przy tym konsekwentnie realizowany proces przekształcania Stora Enso w firmę bazującą na surowcach odnawialnych.

- „Nasza transformacja wciąż przybiera na dynamice, jesteśmy też przekonani do podejmowanych działań” – napisał w specjalnym komunikacie do inwestorów i akcjonariuszy Karl-Henrik Sundström, CEO koncernu Stora Enso.

Jego zdaniem potwierdzeniem słuszności obranej przez firmę drogi są wyniki osiągnięte w 2. kwartale br. - nieznaczny wzrost sprzedaży, który jednak – przy wyłączeniu przeżywającego strukturalne spadki działu papierów – wyniósł aż 7,1%. To – zdaniem prezesa Stora Enso – w dużej mierze zasługa strategicznych inwestycji, realizowanych przez grupę w zakładach produkcyjnych w Beihai, Murowie oraz Varkaus.

- „Wpływ na taki stan rzeczy miały też wyższe ceny celulozy oraz tektury” – dodał Karl-Henrik Sundström.

Zysk operacyjny EBIT spadł w omawianym okresie (w porównaniu z 2. kwartałem 2016) z 226 mln do 219 mln. Wpływ na ten fakt miały szeroko zakrojone prace konserwacyjne oraz zmiany w ich harmonogramie – ich koszty zamknęły się kwotą 15 mln euro.

Karl-Henrik Sundström zwrócił także uwagę na coraz lepszy bilans ogólny firmy – wskaźnik relacji długu netto do zysku operacyjnego EBITDA zmalał w ciągu ostatnich czterech lat z 3.2 do 2.0.

Warto też nadmienić, że przychody ze sprzedaży Stora Enso wzrosły także w ujęciu półrocznym. W pierwszych sześciu miesiącach br. były one wyższe o 1,1% niż w analogicznym okresie 2016 r. Wyłączając dział papierów, wzrost ten wyniósł zaś 8,3%. Zysk operacyjny EBIT za 1. półrocze 2017 r. zamknął się kwotą 434 mln euro, co oznacza spadek o 8,4% - jest to efekt wyższych niż w roku poprzednim kosztów konserwacji maszyn.

Drugi kwartał br. przyniósł też kolejne „owoce” realizowanego przez firmę długofalowego procesu transformacji.

- „Rozruch zakładów w Beihai wciąż wyprzedza nasze założenia. Oczekujemy, że pracująca tam maszyna osiągnie pełną zdolność operacyjną w 4. kwartale br., a więc o trzy miesiące wcześniej, niż pierwotnie zakładaliśmy i wpłynie na zysk EBITDA. Także rozruch maszyny wytwarzającej tekturę typu kraft w fińskim Varkaus postępuje zgodnie z planem. W 2. kwartale br. zakład ten odnotował zysk operacyjny EBIT”.

Przekształcenia obejmują też – jak podaje firma - wyłączanie z produkcji części parku maszynowego bądź też sprzedaż wybranych zakładów produkcyjnych. W 2. kwartale br. zakończona została produkcja realizowana w maszynie papierniczej PM8 w zakładach Kvarnsveden w Szwecji. Obecnie z myślą o tej fabryce – kosztem 12 mln euro – wdrażany jest niezbędny plan restrukturyzacyjny.

- „Lipiec br. przyniósł niezwykle ekscytującą dla nas i – mamy nadzieję – także dla całego rynku informację: podjęliśmy decyzję o przeznaczeniu 45 mln euro na uruchomienie zupełnie nowej linii, produkującej drewno typu CLT (Cross Laminated Timber) w tartaku Gruvön w Szwecji. Inwestycja ta wpisuje się w naszą strategię wzrostu produkcji, dedykowanej rynkowi budowlanemu oraz zwiększeniu w nim udziału materiałów z użyciem drewna. Realizowany przez nas projekt wychodzi naprzeciw rosnącemu w skali globalnej zapotrzebowaniu na ten surowiec. Oczekujemy, że po osiągnięciu przez nowo zbudowaną linię pełnych mocy wytwórczych, przychody ze sprzedaży zamkną się kwotą ok. 50 mln euro rocznie. Jesteśmy jednocześnie przekonani, że inwestycja ta pozwoli jednostce Wood Products przekroczyć założone cele finansowe”.

Stora Enso poinformowała też o planach sprzedaży posiadanych przez firmę 35% udziałów w firmie Bulleh Shah Packaging Ltd. w Pakistanie. Zostaną one przejęte przez większościowego udziałowca tego holdingu – Packages Ltd.

- „Ruch ten wpisuje się w naszą strategię koncentrowania się na wysokojakościowych produktach, bazujących na włóknach pierwotnych. Obecne portfolio Bulleh Shah Packaging i plany tej firmy na kolejne lata zasadniczo odbiegały od przyjętych przez nas założeń względem działu Consumer Board. Jesteśmy przekonani, że jest to decyzja obustronnie pozytywna” – mówi Karl-Henrik Sundström.

Kierownictwo firmy przewiduje, że w kolejnych trzech miesiącach br. (lipiec – wrzesień) sprzedaż utrzyma się na poziomie podobnym do tego z 2. kwartału. Z kolei zysk operacyjny EBIT ma osiągnąć zbliżony lub nieco wyższy poziom. Będzie on m.in. uwzględniał koszt wielkości 17 mln euro, związany z uruchomieniem zakładów Beihai. Z kolei koszty konserwacji maszyn będą o 10 mln euro niższe od tych z 2. kwartału br.

Swój komunikat Karl-Henrik Sundström zakończył tradycyjnie:

- „Jak zwykle, chciałbym podziękować naszym klientom za współpracę z nami, pracownikom za zaangażowanie, zaś inwestorom – za zaufanie, jakim nas obdarzyli”.

 

Źródło: Stora Enso