Koncern Stora Enso przedstawił wyniki finansowe za 3. kwartał bieżącego roku. Były to kolejne udane miesiące tej skandynawskiej firmy.

Stora Enso - wyniki finansowe  za 3. kwartał 2016

Firma odnotowała w omawianym okresie zysk operacyjny EBIT na poziomie 219 mln euro i marżę zysku EBIT w wysokości 9,2%. Kontynuowała ona w tym czasie szereg działań o charakterze inwestycyjnym, związanych m.in. z jej zakładami produkcyjnymi w Beihai (Chiny) i Varkaus (Finlandia). Z aktywów firmy wydzielone zostały finalnie fabryki w Kabel (Niemcy) i Suzhou (Chiny). Kierownictwo koncernu przewiduje, że w ostatnim kwartale br. przychody ze sprzedaży, jak również zysk operacyjny EBIT pozostaną na poziomie zbliżonym do odnotowanego we wcześniejszych trzech miesiącach.

Przychody ze sprzedaży Stora Enso wyniosły w omawianym okresie 2 393 mln euro, co oznacza spadek o 4,3% w porównaniu z 3. kwartałem 2015. Jednak wyłączając przeżywające strukturalne spadki: dział papierów graficznych oraz sprzedane w ostatnim czasie zakłady w Barcelonie, wzrosły one o 1,8%. Wpływ na taki stan rzeczy miały zwiększające się dostawy realizowane przez zakłady produkujące tekturę w Beihai oraz tekturę typu kraft w Varkaus. Rozruch pierwszej z wymienionych fabryk miał wpływ na wysokość zysku operacyjnego EBIT, który był w efekcie nieco niższy od ubiegłorocznego. Trzeci kwartał 2016 był kolejnym, w którym Stora Enso odnotowała satysfakcjonujący poziom przepływów gotówkowych z działalności bieżącej. Wyniósł on 390 mln euro, m.in. dzięki redukcji kapitału obrotowego i wpływów z wydzielonych fabryk. 

„Proces przekształcania Stora Enso w ukierunkowaną na klienta firmę, bazującą na surowcach odnawialnych, przebiega zgodnie z planem – pisze Karl-Henrik Sundström, CEO firmy Stora Enso w specjalnym komunikacie do inwestorów i akcjonariuszy. – Jestem szczególnie zadowolony z faktu, że rozruch zakładów Beihai odbywa się wręcz ponadplanowo. Obecnie mają tam miejsce testy klienckie w zakresie kartonów do produktów płynnych i innych jego gatunków. Zakończyliśmy też z powodzeniem pierwsze testy produkcyjne CKB – kartonu niezwykle konkurencyjnego pod względem wytrzymałości, sztywności, czystości oraz parametrów związanych z zadrukowywaniem i dalszą obróbką. Dedykowany na rynek opakowań spożywczych, zapewnia produktom żywnościowym właściwą ochronę, co niezwykle cenią sobie konsumenci z Chin. Ostatni kwartał przyniósł też premierę zupełnie nowego produktu z rodziny CKB – niepowlekanego kartonu CKB Nude. Jest on skierowany do odbiorców oczekujących odnawialnego materiału opakowaniowego, zapewniającego naturalny wygląd i odczucia dotykowe”. Warto dodać, że jeszcze w tym roku w ramach zakładów Beihai ma zostać oddana do użytku celulozownia produkująca bieloną masę chemotermomechaniczną (BCTMP). CEO firmy Stora Enso podkreślił też fakt, że zgodnie z planem przebiega rozruch niedawno zmodernizowanej maszyny do produkcji tektury typu kraft w zakładach Varkaus w Finlandii. „W 3. kwartale – mówi – jednostka ta osiągnęła zakładany poziom zysku EBITDA. Oczekujemy, że pełna produkcja realizowanej z udziałem włókien pierwotnych tektury stanie się faktem w 2. połowie 2017 roku. Co więcej, sfinalizowaliśmy ostatnio proces wydzielenia ze struktur Stora Enso zakładów w Kabel, wytwarzających powlekane papiery magazynowe. Uzyskaliśmy też pierwszą wpłatę z tytułu sprzedaży zakładów Suzhou w Chinach. O planach wydzielenia ich z naszych aktywów informowaliśmy w 2. kwartale br."

Karl-Henrik Sundström zapowiedział stworzenie w Lahti (Finlandia) centrum dedykowanego opakowaniom wykonanym z tektury falistej: „Nasz cel jest jasny: zwiększyć konkurencyjność poprzez skonsolidowanie tego typu produkcji wykonywanej w Finlandii w jednej lokalizacji. Aby go zrealizować, jesteśmy skłonni przeznaczyć ok. 19 mln euro na zakup nowego sprzętu i niezbędnej infrastruktury. Projekt, który jest obecnie poddawany dyskusjom, ma zostać sfinalizowany przed końcem 1. kwartału 2018 roku”.

Integralną częścią działalności Stora Enso jest produkcja bazujących na drewnie elementów budowlanych. Karl-Henrik Sundström poinformował, że w Sydney powstaje obecnie pierwszy na świecie biurowiec, przy budowie którego wykorzystano tego typu materiały: „Jest on budowany przy użyciu produkowanego przez nas drewna typu CLT (Cross Laminated Timber). Stanowi ono podstawę głównych elementów strukturalnych tego 6-piętrowego gmachu. W sumie podczas realizacji całego projektu zużytych zostanie ponad 2 tys. m3 CLT. Budynek ma zostać oddany do użytku w 2017 roku, co stanowi potwierdzenie, że CLT jest nie tylko surowcem odnawialnym i proekologicznym, ale pomaga też w przyspieszeniu samego procesu budowy”.

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na materiały budowlane Stora Enso podjęła decyzję o modernizacji tartaku w Murowie (Polska). W efekcie jego roczne moce produkcyjne wzrosną z 70 do 400 tys. m3. Oficjalna inauguracja zmodernizowanej fabryki miała miejsce we wrześniu br. w obecności 200 klientów Stora Enso.

W ostatnim czasie raport roczny Stora Enso – już po raz drugi z rzędu – został uznany za najlepszą tego typu publikację w rankingu ReportWatch. Uwzględniał on 1600 firm z 65 krajów. Z kolei międzynarodowa organizacja CDP (znana wcześniej jako Carbon Disclosure Project) uznała Stora Enso za światowego lidera w walce z globalnym ociepleniem, uwzględniając firmę w specjalnym rankingu Climate A List za rok 2016. Anonsując prognozy finansowe na ostatni kwartał br. Karl-Henrik Sundström powiedział: „Zakładamy, że sprzedaż w ostatnich trzech miesiącach 2016 roku będzie nieznacznie różnić się od wyniku odnotowanego w 3. kwartale. Z kolei zysk operacyjny EBIT, według naszych szacunków, pozostanie na poziomie niezmienionym bądź też nieco spadnie. Zakładamy, że wydatki związane z doroczną konserwacją maszyn będą o ok. 35 mln euro niższe niż w 3. kwartale br. Na zakończenie, tradycyjnie już chciałbym podziękować naszym pracownikom za zaangażowanie, klientom za owocną współpracę, zaś inwestorom – za zaufanie, jakim nas obdarzają”.


Więcej o Stora Enso

 

Źródło: Stora Enso