Stora Enso poinformowała, że jako pierwsza firma z branży leśnej zobowiązała się do osiągnięcia celów, zakładających dalsze ograniczanie emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych przez należące do niej zakłady produkcyjne, jak też w jej całym łańcuchu dostaw. Plany te są zgodne z inicjatywą Science Based Targets oraz wytycznymi tzw. Porozumienia Paryskiego, które zakłada redukcję globalnego ocieplenia o 2°C.

Stora Enso z kolejnymi działaniami zmierzającymi do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych

- „Od ponad dziesięciu lat sukcesywnie redukujemy ilość energii niezbędnej do prowadzonej działalności, w coraz mniejszym stopniu jesteśmy też uzależnieni od paliw kopalnych – mówi Karl-Henrik Sundström, CEO firmy Stora Enso. – Jako firma zmierzająca w kierunku biogospodarki, wykorzystująca surowce odnawialne, jesteśmy w unikalnym położeniu, by wykonać kolejny ważny krok. Obecnie przyjęliśmy dalsze obniżanie emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych przez należące do Stora Enso zakłady produkcyjne. Cel ten jest zgodny z wytycznymi tzw. Porozumienia Paryskiego, które zakłada redukcję globalnego ocieplenia o 2°C. Przyjęte założenia dotyczą przede wszystkim naszych fabryk, ale chcemy w tę inicjatywę zaangażować także naszych partnerów, obecnych w całym łańcuchu dostaw”.

Plany Stora Enso zakładają obniżenie przez firmę emisji gazów cieplarnianych o 31% na każdą tonę wyprodukowanej celulozy, papieru i kartonu. Planuje się osiągnąć ten cel w 2030 roku, uznając 2010 za rok początkowy. W celu obniżenia emisji w całym łańcuchu dostaw, Stora Enso zadeklarowała, że 70% jej dostawców będą stanowić firmy niewykorzystujące włókien pierwotnych. Skandynawski koncern ma zamiar skłonić też swoich partnerów biznesowych (przede wszystkim przedsiębiorstwa transportowe) do wyznaczenia i zrealizowania ich własnych celów, związanych z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych przed rokiem 2025. Do roku 2030 natomiast – do wdrożenia ograniczeń, bazujących na wytycznych Science Based Targets. Stora Enso podejmie również działania edukacyjne dla swoich pracowników mających kontakt z klientami, prezentujące zalety wdrożenia ww. działań.

Alexander Liedke, menedżer działu Sustainable Business & Market w organizacji WWF i członek komitetu sterującego inicjatywą Science Based Targets, mówi:

- „Gratulujemy firmie Stora Enso, która jako pierwszy przedstawiciel branży leśnej wyznaczyła cele ograniczające emisję gazów cieplarnianych, zbieżne z naszymi wytycznymi. Działając w zgodzie z globalnymi wysiłkami podejmowanymi na rzecz zapobiegania zmianom klimatycznym, Stora Enso uzyskuje szansę dalszego propsperowania w globalnej gospodarce, przechodzącej na niskoemisyjne rozwiązania poprzez ograniczenie tzw. śladu węglowego. Szczególnie doceniamy to, że Stora Enso aktywnie angażuje w cały ten proces swoich dostawców i motywuje ich do wdrożenia własnych procedur oraz wyznaczenia naukowo popartych celów, związanych z redukcją emitowanych gazów cieplarnianych”.

Inicjatywa Science Based Targets ma skłaniać przedsiębiorstwa z całego świata do ustalania własnych celów (opartych na badaniach naukowych), zakładających dalsze ograniczane emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych w ich działalności, a jednocześnie do uzyskiwania przewagi konkurencyjnej dzięki wdrożeniu procesów i procedur redukujących ślad węglowy. Partnerami w tym przedsięwzięciu są: CDP (Carbon Disclosure Project), United Nations Global Impact, Światowy Instytut Zasobów (WRI), World Wide Fund for Nature (WWF) oraz jeden z działów koalicji We Mean Business. W ramach Science Based Targets definiowane są, a następnie promowane najlepsze praktyki w zakresie wyznaczania celów związanych z proekologicznymi aspektami prowadzonej działalności. Firmy mogą tu również uzyskać wiedzę i wsparcie przy podejmowaniu własnych tego rodzaju działań. Wytyczne Science Based Targets służą też jako punkt odniesienia dla celów i założeń przyjmowanych przez poszczególne przedsiębiorstwa. 

 

Źródło: Stora Enso