Najistotniejszą rolę wśród wszystkich tworzyw odgrywają poliolefiny, których udział w strukturze zużycia sięga 62%. Poniżej zestawiono strukturę zużycia tworzyw sztucznych na świecie w 2007 roku.


Struktura zużycia tworzyw sztucznych na świecie w 2007 r.

Źródło: TOMASZ ZIELIŃSKI, MARIUSZ KACZMAREK - Branża Tworzyw Sztucznych w 2007 roku - Tworzywa Sztuczne i Chemia - NR 1 - STYCZEŃ/LUTY 2008 R.
Źródło: ''