Organizatorzy Konkursu Opakowań "Student PakStar" w porozumieniu ze współorganizatorem - Wydziałem Wzornictwa Przemysłowego ASP w Warszawie informują, że Krajowy Konkurs Opakowań "Student PakStar 2006" został przeniesiony na 2008 rok. Zmiana terminu spowodowana jest względami organizacyjnymi.

W związku z powyższą zmianą modyfikacji ulega także termin składania prac konkursowych. Prace studentów szkół wyższych i uczniów średnich szkół artystycznych przyjmowane będą do dnia 31 marca 2008 roku.

Komitet Organizacyjny Konkursu PakStar

Zobacz szczegóły dot. konkursu >>
Źródło: ''