Firma Sun Chemical poinformowała, że jej flagowy produkt przeznaczony do drukowania opakowań w technice offsetowej – farba SunPak FSP, która bazuje na odnawialnych biosurowcach, uzyskał certyfikat Beta Analytic. Jest on potwierdzeniem jej proekologiczności, zarówno w kontekście zgodności z obowiązującymi przepisami, jak i standardami polityki zrównoważonego rozwoju. Seria ta cieszy się niezwykłą popularnością na całym świecie i tylko na rynku europejskim jej sprzedaż z roku na rok osiąga dwucyfrowy wskaźnik wzrostu.

Sun Chemical: Farby offsetowe SunPak FSP z certyfikatem potwierdzającym proekologiczność

Analizę farb SunPak FSP, pod względem ich zgodności z normami i ekostandardami, przeprowadziła firma Beta Analytic – od 1979 jeden ze światowych liderów w dziedzinie technik mierzenia tzw. śladu węglowego (w systemie Carbon-14). Testy przeprowadziła ona w swoim laboratorium, zlokalizowanym na Florydzie (USA). Specjaliści Beta Analytic mierzyli stosunek węgla pierwiastkowego, znajdującego się w farbach, w odniesieniu do standardów SRM 4990C, przyjętych przez amerykański Narodowy Instytut Standaryzacji i Technologii (NIST). Wyniki zostały potwierdzone akredytacją ISO/IEC 17025:2005.

Stosunek węgla pierwiastkowego został obliczony w ujęciu procentowym i przedstawiony jako udział „węgla biologicznego”. Wskaźnik ten sygnalizuje zawartość procentową węgla w badanych farbach w odniesieniu do jego pochodzenia: ze źródeł „naturalnych” (plantacje roślinne) i „syntetycznych” (petrochemie). Testy wykazały, że np. 77% całkowitej zawartości węgla organicznego w farbach SunPak FSP stanowi tzw. „biowęgiel”, przy zaledwie 23% udziale węgla kopalnego, z czego większość przypada na obecne w farbach pigmenty.

Felipe Mellado, dyrektor ds. marketingu i członek zarządu Sun Chemical, komentuje:

- Od wielu lat Sun Chemical aktywnie promuje i wprowadza na rynek rozwiązania proekologiczne, takie jak SunPak FSP. Stale też pracujemy nad wytycznymi realizowanej przez firmę polityki zrównoważonego rozwoju, w oparciu o które tworzymy, produkujemy i dystrybuujemy nasze produkty. Te same zasady staramy się stosować przy współpracy z naszymi klientami i dostawcami. Tym większą dumą napawa nas fakt, że proekologiczność farb SunPak FSP – jednej z najpopularniejszych serii z naszego portfolio, została potwierdzona przez niezależną instytucję. Przyjazność dla środowiska i zrównoważony rozwój będą w dalszym ciągu fundamentami naszej działalności, zarówno w kontekście innowacji jak też udoskonalania już istniejących rozwiązań. Jak pokazuje rosnący w skali globalnej popyt na farby SunPak FSP, działania te są dostrzegane i doceniane przez naszych klientów.

 

Źródło: Sun Chemical