Na 27 krajów UE wraz z Norwegią i Szwajcarią przypada 25% światowej produkcji tworzyw sztucznych, czyli 65 milionów ton rocznie, nieco więcej niż w krajach należących do NAFTA (23%).

W Europie działa wiele zakładów produkujących tworzywa sztuczne. Największym producentem są Niemcy, dostarczając 7,5% produkcji światowej, za nimi plasują się kraje Beneluksu (4,5%), Francja (3%), Włochy (2%) oraz Wielka Brytania i Hiszpania (1,5%) (rys. 3). Zapotrzebowanie przetwórców w 27 krajach UE wraz z Norwegią i Szwajcarią wyniosło w roku 2007 52,5 miliona ton.Źródło: PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG)
Źródło: ''