Przedstawiono podstawowe dane w zakresie wartości rynku, analizy regionalnej, materiałowej oraz prognozy trendów rozwojowych na rynku opakowań farmaceutyków na świecie.

1. Wartość światowego rynku opakowań farmaceutyków szacuje się obecnie na około 23 miliardy dolarów.

2. Analiza geograficzna rynku opakowań farmaceutyków.


Analiza geograficzna rynku opakowań farmaceutyków

Rynek opakowań farmaceutyków opanowało osiem krajów: USA, Japonia, Niemcy, Francję, Chiny, Anglia, Włochy i Szwajcaria. W Państwach tych wytwarza się 80% opakowań farmaceutyków.

3. Rodzaje opakowań farmaceutycznych i ich udziały w rynku.


Rodzaje opakowań farmaceutycznych i ich udziały w rynku

4. Udział procentowy poszczególnych rodzajów materiałów stosowanych na świecie na opakowania farmaceutyków.


Udział procentowy poszczególnych rodzajów materiałów stosowanych w opakowaniach

5. Przewidywany rozwój rynku opakowań farmaceutyków na świecie. Trendy na lata 2006-2014.


Przewidywany rozwój rynku opakowań farmaceutyków

Przewidywany roczny wskaźnik wzrostu rynku opakowań farmaceutyków w samych tylko Stanach Zjednoczonych wyniesie 5% i osiągnie 31 mld USD do 2014 roku.

Źródło: Packaging-Gateway
Źródło: ''