Zestawiono najważniejsze dane ilościowe, statystyczne i rodzajowe, dotyczące rynku opakowań kosmetyków na świecie

1. Obecnie rynek opakowań kosmetyków szacowany jest na około 13 mld USD
2. Analiza geograficzna rynku opakowań kosmetyków:


Rys. 1. Udziały poszczególnych regionów świata w produkcji opakowań kosmetyków
3. Analiza rodzaju opakowywanych kosmetyków wg kategorii na świecie:


Rys. 2. Udziały poszczególnych rodzajów kosmetyków opakowywanych na rynku światowym
4. Udziały procentowe poszczególnych rodzajów materiałów stosowanych na świecie na opakowania kosmetyków:

Rys. 3. Udziały poszczególnych materiałów na opakowania kosmetyków na świecie
5. Przewidywany rozwój rynku opakowań kosmetyków na świecie - Trendy na lata 1998-2010 -Przewidywany wzrost rynku opakowań żywności (3%):

Rys. 4. Rozwój rynku opakowań kosmetyków na świecie
Opracowanie własne na podstawie doniesień producentów opakowań:
Redakcja www.opakowania.com.pl

Źródło: ''