W związku ze zbliżającymi się Targami ALL4PACK Paris, które odbędą się w dniach 26 – 29 listopada br., przy współpracy z EPDA (European Brand & Packaging Design Association), organizatorzy Targów zwrócili się do 22 designerów z 16 krajów Europy i Magrebu, aby zasięgnąć ich opinii na temat wyzwań, które czekają wkrótce światowy sektor opakowań.

Światowy sektor opakowań czeka prawdziwa rewolucja

 

Po zgromadzeniu ich refleksji i komentarzy Instytut Sondażowy YouGov skierował zapytania do 8 253 konsumentów opakowań w 6 krajach, aby poznać ich oczekiwania odnośnie przyszłych innowacji tego sektora. Sondaż ten wyłonił zarysy najważniejszych wyzwań, które sięgną roku 2050, i które zapowiadają prawdziwą rewolucję na światowym rynku opakowań.

 

1. STARZENIE SIĘ POPULACJI

Opakowania bardziej czytelne staną się niezbędne! Wpływ na to ma pogarszający się po czterdziestce wzrok. Wg opracowania Yougov, to, czego pragną przede wszystkim Baby-boomers (50-latkowie +) i europejscy Milenialsi (przedział 18-34 lat), to opakowania łatwiejsze w otwieraniu i zamykaniu

Oto, co otwiera perspektywy ewolucji opakowań, jeśli weźmie się pod uwagę fakt, iż dzisiejsi Milenialsi / pokolenie Y / będą mieć ponad 60 lat w roku 2050! 

42% konsumentów europejskich uważa, że czytelność opakowań nie jest wystarczająca
47% zapytanych osób uważa, że poprawa otwierania i zamykania opakowań wydaje się konieczna
31,5% konsumentów francuskich, hiszpańskich, brytyjskich i włoskich zauważa, że ciężar niektórych opakowań jest zbyt duży
32% zapytanych Belgów i Niemców krytykuje format niektórych opakowań jako nieodpowiedni do konsumpcji 

 

2. WYCZERPYWANIE SIĘ ZASOBÓW NATURALNYCH NASZEJ PLANETY

Edukacja wydaje się najlepszym sposobem, aby upowszechnić dobre praktyki w dziedzinie ochrony środowiska. Zauważa się jednak, że na razie nie przynosi ona pożądanych skutków. Dlatego też Europejczycy biorący udział w sondażu domagają się większej stanowczości i ostrzejszych przepisów w tej materii! Proponują zatem zakazania produkcji opakowań niecyrkulacyjnych oraz zatrzymania nadmiaru opakowań. Sugerują także wdrożenie bardziej czytelnych procedur jeśli chodzi o rekompensaty finansowe za zwrot zużytych opakowań. 

Ankietowani domagają się zatem wprowadzenia drastycznych środków, które wyeliminowałyby nadmiar opakowań oraz faworyzowałyby recykling w tej dziedzinie.

47% Brytyjczyków oraz 49% Niemców życzy sobie zakazu nadmiaru opakowań
52% Hiszpanów oraz 40% Włochów domaga się rekompensat finansowych za zwrot zużytych opakowań
40% Europejczyków jest za zakazem produkcji opakowań niecyrkulacyjnych

 

3. ROZWÓJ SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

Postęp technologiczny w tej dziedzinie uczyni opakowania bardziej odpowiedzialnymi. W rzeczywistości zarówno dla pokolenia Baby-boomers jak i dla Milenialsów w Europie, sztuczna inteligencja ma sens jeśli pomaga w lepszym sortowaniu i w recyklingu zużytych opakowań i jeśli umożliwia to zmniejszenie marnotrawstwa ostrzegając na dacie ważności towaru. 

W mniejszym stopniu widzą w tym także sposób dostępu do większej ilości informacji o danym produkcie oraz do większej łatwości w jego użytkowaniu. 

Ambicje, które umożliwią uczynienie użytecznej ewolucji ku opakowaniu inteligentnemu.

34% respondentów postrzega sztuczną inteligencję jako okazje do generowania zysków ekonomicznych – zwłaszcza jeśli chodzi o ograniczenie marnotrawstwa poprzez ostrzeżenie zawarte w dacie ważności produktu
38% ankietowanych zaś uważa, że można także osiągnąć korzyści ekologiczne poprzez ułatwienie sortowania zużytych opakowań

 

4. ZWIĘKSZONA MOBILNOŚĆ W NIEZALEŻNYCH POJAZDACH... AŻ PO PRZESTRZEŃ KOSMICZNĄ

Wydawałoby się, że w podróży bardziej niż w domu opakowania powinny być łatwiejsze do recyrkulacji oraz do otwierania i zamykania bez ryzyka np. wycieku zawartej w nich cieczy czy substancji. Okazuje się, że los opakowań po ich użyciu stał się przedmiotem wielkiego zainteresowania Europejczyków. 

A contrario, otwieranie i zamykanie opakowań także budzi zainteresowanie, ale nieco mniejsze i kwestia ta zajmuje bardziej pokolenie Baby-boomers niż Milenialsów. 

Warto jeszcze podkreślić wynikające z tego badania jasno sprecyzowane oczekiwania co do wagi funkcjonalności użytkowania opakowań oraz ich zdolności do "łatwego zniknięcia" w procesie recyklingu.

35% respondentów postuluje poprawienie procesu kontroli opakowań po ich użyciu
37% badanych domaga się poprawy otwarcia i zamknięcia opakowania między kolejnymi jego użyciami
29% wnosi o zmianę wymiarów opakowań, które często są nieodpowiednie

Można zaobserwować, że światowy sektor opakowań ulega stałym i znaczącym zmianom. Właśnie dlatego dzięki wdrażanym innowacjom, sztucznej inteligencji, a także nowym sposobom przemieszczania się, opakowania pozostaną w centrum zainteresowania, stając się coraz bardziej przyjaznymi dla środowiska i coraz lepiej służąc swym użytkownikom. 

 

© Opracowanie zrealizowane przez YouGov dla targów ALL4PACK Paris – z Grupy COMEXPOSIUM 
© Opracowanie zrealizowane we współpracy z EPDA przez Fabrice’a PELTIER dla targów ALL4PACK Paris – z Grupy COMEXPOSIUM 

 

Przedstawicielstwo Targów All4Pack w Polsce:
MIĘDZYNARODOWE TARGI FRANCUSKIE
tel: 22 815 64 55
mail: promopol@it.pl 
www.promosalons.pl 

 

Źródło: Serwis Prasowy ALL4PACK Paris 2018