Załączniki do decyzji Komisji Europejskiej ustanawiająca system identyfikacji materiałów opakowaniowych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (97/129/WE)


ZAŁĄCZNIK I - System numeracji i skrótów dla tworzyw sztucznych

ZAŁĄCZNIK II - System numeracji i skrótów dla papieru i tektury

ZAŁĄCZNIK III - System numeracji i skrótów dla metali

ZAŁĄCZNIK IV - System numeracji i skrótów dla materiałów drewnianych

ZAŁĄCZNIK V - System numeracji i skrótów dla materiałów tekstylnych

ZAŁĄCZNIK VI - System numeracji i skrótów dla materiałów szklanych

ZAŁĄCZNIK VII - System numeracji i skrótów dla materiałów mieszanych