Zgodnie z zaleceniami dyrektywy 94/62/EC, decyzją Komisji Europejskiej 97/129/EC ze stycznia 1997r., został wprowadzony w krajach UE dobrowolny system identyfikacji materiału opakowaniowego (ID-identyfication system).

System ten określa dla wszystkich opakowań symbole materiału opakowaniowego oraz odpowiadające tym materiałom liczby kodowe. W aneksach I - VII wyżej wymienionego dokumentu, przedstawionych poniżej, zestawiono symbole materiałów i odpowiadające tym symbolom kody numeryczny. Aneksy I-VI dotyczą jednorodnych materiałów (tworzywa sztuczne, papier, metal, drewno, tekstylia, szkło), Aneks VII opakowań wielomateriałowych. Dla opakowań wielomateriałowych jako symbol materiału przewidziana jest litera C oraz symbol materiału dominującego z uwagi na masę. Dla przykładu symbolem materiału dla pudełka wykonanego z laminatu tektura/aluminum/polietylen jest C/PAP (C / symbol materiału dominującego czyli tektury PAP).

Źródło: ''