Na rynku opakowań można zaobserwować intensywny rozwój opakowań inteligentnych (smart packaging), czyli indykatorowych. Ich zadaniem jest informowanie potencjalnego nabywcy o stanie jakościowym zapakowanego produktu.

Przydatność do spożycia jest monitorowana na wskaźnikach bazujących na zmianie barwy, która może następować w sposób ciągły, np. w przypadku określenia dawki cieplnej, jaką otrzyma produkt podczas transportu i przechowywania lub skokowy, np. w przypadku detekcji powstających nieszczelności.

Za przykład moga posłuzyć systemy oferowane przez firmę FreshPoint Quality Assurance Ltd. Oferuje ona systemy indykatorowe temperatury dla łatwo psujących się produktów.


System wskaźnikowy temperatury produktu o nazwie OnVu


Klasyczny system jakościowy firmy FreshPoint


Klasyczny system jakościowy firmy FreshPoint - tabela jakościowa