Data rozpoczęcia
2013-08-19
Data zakończenia
2013-08-23
Miejsce
Warszawa

W dniach 19-23 sierpnia 2013 r. w Warszawie odbędzie się cykl szkoleń dotyczący obowiązków w zakresie ochrony środowiska dla podmiotów związanych z branżą spożywczą.

Szkolenia z ochrony środowiska dla branży spożywczej
W pierwszym dniu szkolenia omówione zostaną zagadnienia związane z opłatą produktową oraz opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, z uwzględnieniem zmiany przepisów, które wprowadzi nowa, podpisana już przez Prezydenta ustawa. Szkolenie poprowadzi specjalista z Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A.

Drugi dzień szkoleń to zagadnienia związane z gospodarką odpadami, omawiane także na bazie zmienionej Ustawy o odpadach (Dz. U. z 2013 roku poz. 21), obowiązującej od stycznia 2013 r.

Trzeci dzień szkoleń dotyczył będzie opłat za korzystanie ze środowiska. Od 2013 r. również zmiany w tym zagadnieniu. Szkolenie poprowadzi Marcin Jaros - Inspektor Ochrony Środowiska z Wydziału Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Czwarty dzień szkoleń dotyczył będzie logistyki odzysku i możliwości jej wykorzystania w gospodarowaniu odpadami. Omówione zostaną także zagadnienia związane z biznesem społecznie odpowiedzialnym (CSR).

Piąty dzień dotyczył będzie nowych przepisów jakie wprowadziła Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 roku, poz 391, z późn. zm.). Podczas szkolenia omówione zostaną sposoby postępowania z odpadami w gospodarstwach domowych, instytucjach oraz firmach w oparciu o obowiązujące prawo.

Organizatorem szkoleń jest firma M&M Consulting Doradztwo w Ochronie Środowiska.