22 stycznia 2012 r., Hotel Ikar***, ul. Kościuszki 118, Poznań Organizator: Dendros – konferencje i szkolenia

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego doświadczony pracownik Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu przedstawi nowe wzory sprawozdań oraz zasady ich prawidłowego wypełniania z uwzględnieniem najczęściej popełnianych błędów. Nie zabraknie interpretacji aktualnego stanu prawnego oraz zagadnień dotyczących przepisów przejściowych i zmian w innych ustawach wprowadzonych nową ustawą o odpadach. Omówiona zostanie również problematyka dotycząca możliwości kontroli ewidencji i rozliczeń przez Urząd Marszałkowski, kary, terminy i odwołania stosowane przez podmioty kontrolne.

Szkolenie skierowane do przedstawicieli przedsiębiorstw, jednostek organizacyjnych i wszystkich innych podmiotów korzystających ze środowiska, w szczególności w zakresie gospodarowania odpadami.

Szczegółowy program wraz z formularzem zgłoszenia dostępny jest na www.dendros.pl – zakładka aktualne imprezy

Więcej informacji: Dendros, Tel. 61 307 40 53;, mail: szkolenia@dendros.pl

Uwaga zgłoś się w grudniu 2012, a zapłać w styczniu 2013!

Prowadzenie:
Małgorzata Knapczyk – Naczelnik wydziału Opłat i Baz Danych o Środowisku, Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, zajmuje się m.in. weryfikacją opłat za korzystanie ze środowiska, prowadzi wojewódzką bazę danych dotyczącą wytwarzania i gospodarowania odpadami, prowadzi ewidencje oraz weryfikacje zbiorczych zestawień sporządzanych przez posiadaczy odpadów.
Źródło: ''