Data rozpoczęcia
2015-09-24
Data zakończenia
2015-09-24
Miejsce
Warszawa
Organizator
Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard

Tematem szkolenia będzie "Deklaracja zgodności i dokumentacja potwierdzająca w łańcuchu dostaw materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością"

Szkolenie z zakresu opakowań do żywności

Wydarzenie przeznaczone jest dla producentów, importerów i dystrybutorów opakowań i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, producentów żywności wykorzystujących materiały opakowaniowe i opakowania oraz pracowników organów urzędowej kontroli. Podczas szkolenia poruszona zostanie tematyka związana z deklaracjami zgodności oraz wszelkimi informacjami przekazywanymi podczas dostawy substancji, produktów pośrednich i finalnych wyrobów. Ponadto znajdą się tam także dane dotyczące potwierdzenia zgodności z wymaganymi przepisami w zakresie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Kluczowym tematem będzie także rodzaj dokumentacji uzupełniającej - wewnętrznej i zewnętrznej, z uwzględnieniem raportów z badań migracji. Wiedza ta zapobiegnie ewentualnym błędom, jakie dostawca produktu może popełnić przy okazji urzędowej kontroli i audytu. Szkolenie prowadzone będzie przez eksperta w zakresie legislacji krajowej i unijnej, oceny ryzyka dla zdrowia i badania materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością. Dr inż. Kazimiera Ćwiek-Ludwicka z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny posiada długoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i wykładów, jest autorką wielu publikacji naukowych z zakresu ustawodawstwa i bezpieczeństwa zdrowotnego opakowań do żywności.


Program wydarzenia:

  • Deklaracja zgodności – cel wystawiania, uaktualnianie i potwierdzanie zgodności produktu z wymaganiami rozporządzeń nr 1935/2004/WE, nr 2023/2006/WE i nr 10/2011/UE
  • Obowiązki producenta, importera, dystrybutora i detalisty w zakresie rodzaju informacji przekazywanych w łańcuchu dostaw
  • Zawartość deklaracji zgodności i informacje podawane w zależności od rodzaju dostarczanego produktu (substancja, materiał pośredni, gotowy materiał lub wyrób) – szczegółowe omówienie i przykłady
  • Informacje niezbędne do dokonania oceny ryzyka przeprowadzanej przez dalszych użytkowników produktu na podstawie warunków stosowania
  • Potwierdzanie zgodności i informacje wymagane dla powłok, klejów i farb drukarskich stosowanych w wyrobach do kontaktu z żywnością
  • Dokumentacja uzupełniająca dla potwierdzania zgodności produktu z wymaganiami przepisów i jej udostępnianie Urzędowa kontrola dokumentacji uzupełniającej potwierdzającej zgodność produktu 

Zgłoś się już dziś

Koszt wzięcia udziału w skzoleniu to 590 zł. W zawarty jest udział w szkoleniu, niezbędne materiały, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz serwis kawowy i lunch.
Więcej informacji:
tel: (22) 457 03 01, 0-602 11 95 18
fax: (22) 457 03 11
e-mail: akademia@awuleopard.pl