Wartość produkcji szwajcarskiego przemysłu papierniczego i kartoniarskiego maleje z roku na rok. W ubiegłym roku wyniosła 2 mld CHF i była mniejsza o 60 mln CHF niż w 2003 r., co oznacza spadek o 3%.

Jednocześnie zużycie wyrobów papierniczych w przeliczeniu na jednego mieszkańca w Szwajcarii należy do najwyższych w Europie.Rosnący popyt został więc pokryty zwiększonymi zakupami za granicą. Wartość importu w tym okresie zwiększyła się o 1,6% osiągając w 2004 r. 2,588 mld CHF (ilościowo wzrost wyniósł 3,6%). Głównymi towarami importowanymi są papier i karton powlekany substancjami nieorganicznymi w zwojach lub arkuszach oraz różnego rodzaju opakowania papierowe i tekturowe. Polski eksport do Szwajcarii wyrobów przemysłu papierniczego i kartoniarskiego kształtuje się średnio na poziomie 12-15 mln CHF/rok. Główną pozycję zajmuje
w nim niepowlekany papier i karton siarczanowy w zwojach i arkuszach. Od stycznia do maja 2005 wartość importu z Polski osiągnęła 6,5 mln CHF. W okresie 2000-2004 wyraźnie spadł w polskim eksporcie udział pozostałych wyrobów z papieru i tektury, wśród których są m. in. artykuły dla gastronomii i handlu (tacki, serwetki, papier laminowany, pergamin, etykiety itp.). Takie artykuły oraz wyroby drukowane mogą być przedmiotem eksportu polskich firm (nawet małych i średnich) na rynek szwajcarski. I coraz więcej firm szwajcarskich zleca ich wykonania w Polsce, chociażby z powodu wysokiego poziomu technicznego polskich drukarni.
Dla pełnego obrazu trzeba jednak dodać, że wartość polskiego importu wyrobów przemysłu papierniczego i kartoniarskiego ze Szwajcarii kształtuje się w ostatnich latach na poziomie od 20 do 22 mln CHF. Są to przede wszystkim opakowania indywidualne i zbiorcze oraz materiały biurowe.
źródło: Rynki Zagraniczne
Źródło: ''