U naszych północnych sąsiadów zaprezentowano 2-litrowe butelki do mleka i soków wykonane metodą rozdmuchu z mieszanki ECO-LEAN zawierającej przeszło 40% węglanu wapnia oraz HDPE.

Węglan wapnia, czyli kreda sprawia, że butelka zawiera 40% mniej substancji ropopochodnych. Dodatkowo opakowanie takie jest bardziej "zielone", stygnie szybciej i jest sztywniejsze. Butelki te zajmą miejsce opakowań kartonowych, które najczęściej są stosowane do soków i mleka.
Dodanie węglanu wapnia sprawia, że skraca się faza stygnięcia, a butelka jest sztywniejsza niż wykonana w 100% z HDPE. Chociaż nie ma jeszcze praktycznego potwierdzenia tego faktu, utrzymuje się, że domieszka kredy nie powoduje zmniejszenia trwałości opakowania.
Źródło: ''