Tegoroczny Międzynarodowy Salon Techniki Pakowania i Logistyki TAROPAK odbędzie się w dniach od 16 do 19 września jak zwykle na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Tradycja spotkań branżowych sięga 30 lat - już dziś zatem zapraszamy do odwiedzenia największej tego typu imprezy w Polsce.

Po raz pierwszy targi dla branży opakowań zostały zorganizowane w naszym kraju w 1973 r. W tym roku będziemy więc obchodzić ich 30 rocznicę. Ówczesne Targi Opakowań - TAROPA odbywały się razem z Ekspozycją Maszyn i Urządzeń Poligraficznych – POLIGRAFIA jako uzupełnienie dla TAKONU – Międzynarodowych Targów Artykułów Konsumpcyjnych. TAROPA trwały od 22 do 30 września, zyskując bardzo dobrą ocenę jako pierwsze specjalistyczne imprezy MTP. Z nielicznymi przerwami są organizowane do dzisiaj, a tegoroczny Międzynarodowy Salon Techniki Pakowania i Logistyki TAROPAK będzie 22 edycją tych targów.
Rozwój branży opakowaniowej jest ściśle związany z rozwojem całej gospodarki. W Polsce przemysł opakowaniowy to jedna z lepiej prosperujących gałęzi gospodarki. Roczna wartość zużycia opakowań w Polsce wynosi 4 mld Euro. Zdaniem ekspertów, wzrost PKB o 1 punkt procentowy wywołuje wzrost popytu na opakowania o 2 pkt. Zaplanowany na ten rok 3%-owy wzrost gospodarczy pozwala więc optymistycznie patrzeć w przyszłość. Dobre są wyniki wymiany handlowej z zagranicą. Wysoka jakość polskich opakowań umożliwia stałe zwiększanie eksportu tych wyrobów W ubiegłym roku dodanie saldo w handlu opakowaniami zwiększyło się do 80 mln Euro. Pomimo wzrostu w ostatnich latach produkcji opakowań w Polsce nadal zużywamy ich dwukrotnie mniej niż mieszkańcy krajów Unii Europejskiej. Kolejny, po latach 90-tych, boom w sektorze opakowań jest więc w najbliższych latach realny.
MIĘDZYNARODOWY SALON TECHNIKI PAKOWANIA I LOGISTYKI

W tegorocznej edycji TAROPAKU swój udział zapowiedziało blisko 650 wystawców z 24 krajów. Swoje osiągnięcia przedstawi 400 firm z Polski i 241 z zagranicy. Wśród wystawców zagranicznych najliczniej będą reprezentowane Niemcy - 68 firm i Włochy - 60 firm. Poza polskimi przedsiębiorcami w TAROPAKU 2003 wezmą udział zagraniczne firmy z Austrii, Belgii, Białorusi, Chin, Czech, Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Izraela, Litwy, Niemiec, Rosji, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Tajwanu, Turcji, Ukrainy, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch.
TEMATYKA

Zakres ekspozycji TAROPAKU 2003 obejmuje najważniejsze obszary branży opakowaniowej zebrane w 4 blokach tematycznych:
- Opakowania – opakowania i pomocnicze środki opakowaniowe, materiały do pakowania i wyrobu opakowań, projektowanie opakowań - Maszyny – maszyny i urządzenia pakujące, maszyny do wyrobu opakowań, projektowanie maszyn pakujących - Logistyka – sprzęt transportu wewnętrznego, urządzenia gospodarki magazynowej, usługi logistyczne; - Doradztwo techniczne
PROGRAM

DNI KRAJOWEJ IZBY OPAKOWAŃ
Już pierwszego dnia targów rozpoczną się Dni Krajowej Izby Opakowań, zorganizowane przez Krajową Izbę Opakowań i Zarząd MTP. W ramach Dni odbędzie się m.in. Sesja informacyjno-promocyjna "Nauka dla opakowań", prezentująca najnowsze osiągnięcia naukowe głównych polskich jednostek badawczo-rozwojowych z branży opakowaniowej. Ważnym wydarzeniem Dni Krajowej Izby Opakowań będzie Forum Gospodarki Opakowaniowej, którego celem będzie wypracowanie wniosków i propozycji w sprawie doskonalenia systemu organizacji, finansowania i zarządzania w dziedzinie gospodarki opakowaniami. W ramach Dni odbędą się też dwie ważne dyskusje Okrągłego Stołu. Pierwsza z nich – „Kadry dla opakowań” będzie omawiała ważną dla środowiska tematykę kształcenia i doskonalenia specjalistów dla przemysłu opakowaniowego. Druga – "Rynki wschodnie" ma służyć wymianie doświadczeń przedstawicieli branży opakowaniowej z Białorusi, Polski, Rosji i Ukrainy. Uczestnicy dyskusji chcą zwrócić uwagę na bariery utrudniające wymianę handlową i kooperację między tymi krajami.
SPOTKANIE REGIONALNE
Wydarzeniem podkreślającym międzynarodowy charakter TAROPAKU stanie się z pewnością Międzynarodowe Regionalne Spotkanie przedstawicieli organizacji zrzeszających przedsiębiorców oraz organizacji targowo-wystawienniczych z branży opakowań. Przedstawiciele powyższych organizacji z Białorusi, Czech, Litwy, Łotwy, Polski, Rosji i Ukrainy będą mogli wymienić swoje doświadczenia oraz sformułować wnioski na temat oczekiwanych form współdziałania, umożliwiających bardziej efektywne wykorzystanie targów do wspierania międzynarodowych kontaktów handlowych.
OPAKOWANIE A EKOLOGIA
Wydawnictwo Abrys wraz z MTP zaprasza wszystkich wystawców i zwiedzających na seminarium zatytułowane Opakowanie a ekologia. W świetle zbliżającej się akcesji Polski do Unii Europejskiej problematyka ekologii nabiera kluczowego znaczenia dla producentów opakowań i materiałów opakowaniowych. Wejście do struktur UE wymusza bowiem na Polsce wdrożenie przepisów zgodnych z normami unijnymi, zdecydowanie bardziej restrykcyjnymi niż krajowe, szczególnie w dziedzinie ekologii i gospodarki opakowaniami poużytkowymi. Obecnie Polska znajduje się na etapie wdrażania większości powyższych regulacji.
PAKOSFERA. OPAKOWANIA OD A DO Z
Czasopismo "Świat Druku" przygotuje warsztaty pod tytułem "PAKOSFERA.
Opakowania od A do Z". Na warsztaty będą składały się cztery bloki tematyczne:
1. Marketing i projektowanie opakowań
2. Przygotowalnia
3. Drukowanie
4. Obróbka wykończeniowa
Warsztatom towarzyszyć będzie wystawa "30 lat opakowań w Polsce", podczas której zaprezentowane zostaną zmiany, jakim podlegał polski przemysł opakowaniowy w ciągu ostatnich lat.
EDYCJA SZTAPLAR SHOW 2003
Dwumiesięcznik "Nowoczesny Magazyn" i MTP już po raz czwarty przygotują SZTAPLAR SHOW – czyli pokaz wózków widłowych, który zarówno wśród wystawców, jak i zwiedzających cieszy się od lat niezmienną popularnością (pierwsza edycja SZTAPLAR SHOW odbyła się w 2000r.) W tegorocznym SZTAPLAR SHOW swój udział zapowiedzieli najważniejsi producenci i importerzy wózków widłowych.
GALERIA "YOUNG PACKAGING"
Magazyn PACKAGING Polska zaproponuje młodym projektantom Galerię "young packaging", przeznaczoną dla poszukiwaczy nowych form i kształtów opakowań. Studenci Akademii Sztuk Pięknych już od dawna mają możliwość prezentowania na łamach czasopisma PACKAGING Polska swoich projektów opakowań. Niektórzy z nich przekonali producentów, że niezależnie od swego młodego wieku, potrafią pracować jak profesjonaliści. Celem Galerii "young packaging" jest promocja pomysłów młodych twórców oraz pokazanie światu, że wiele można zdziałać dzięki odpowiedniemu opakowaniu...
ZŁOTY MEDAL MTP
Prestiżowa nagroda – Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich jak co roku czeka na wystawców TAROPAKU, którzy przedstawia jury konkursowemu swoje najlepsze wyroby. Nagrodzone zostaną produkty charakteryzujące się wysoką jakością, nowoczesnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi i technologicznymi oraz walorami ekologicznymi, ergonomicznymi i użytkowymi.
ACANTHUS AUREUS
Poza Złotym Medalem MTP wystawcy TAROPAKU mogą ubiegać się o medal Acanthus Aureus. Celem konkursu Acanthus Aureus jest wskazanie najlepszych rozwiązań architektonicznych i graficznych sprzyjających bezpośredniej komunikacji z klientem oraz pozytywnemu postrzeganiu wizerunku firmy.

Równolegle z targami TAROPAK 2003, w dniach od 16 do 19 września 2003 roku, odbędą się Międzynarodowe Targi Przemysłu Spożywczego POLAGRA FOOD.

Szczegółowe informacje o targach TAROPAK 2003 znajdą Państwo na stronach internetowych: www.taropak.pl

ZWIEDZANIE

Targi TAROPAK 2003 mogą Państwo zwiedzać w dniach 16 - 19 września w godzinach od 9.00 do 17.00.
Ceny biletów wstępu:
- W dniach 16-17 września – 25 zł
- W dniach 18-19 września – 20 zł