Na cztery dni, od 15 do 18 września, Poznań zmieni się w międzynarodową arenę prezentacji najnowszych rozwiązań i technologii w zakresie pakowania i logistyki. Międzynarodowy Salon Techniki Pakowania i Logistyki TAROPAK świętuje w tym roku swój jubileusz 35 – lecia. W ramach wystawy można zapoznać się z najnowszą ofertą 800 wystawców i rekordową, w historii Salonu, propozycją firm z zagranicy. TAROPAK to również miejsce prezentacji ponad 200 nowości rynkowych.

Opakowania są nieodłącznym elementem życia człowieka i integralną częścią społeczeństwa. Bez odpowiedniego opakowania większość produktów nie może być przechowywana, transportowana i sprzedawana. Opakowania zajmują bardzo ważne miejsce w gospodarce każdego kraju. Rynek ten rozwija się niezwykle dynamicznie ze względu na udoskonalanie produkcji, rozwój nowoczesnych technologii oraz wciąż rosnące wymagania konsumentów. Rocznie w Polsce wytwarza się około 3,9 mln ton opakowań, a ich produkcja co roku zwiększa się o około 9 punktów procentowych . Sektor opakowań w Polsce wytwarza około 2% produktu krajowego brutto – analogicznie w krajach wysoko rozwiniętych wynosi on 2,5%. Systematycznie wzrasta zatem zużycie opakowań przypadających na jednego mieszkańca. O ile pod koniec lat 90- tych wskaźnik ten wynosił około 50kg/na osobę, o tyle w zeszłym roku osiągnął wielkość 130 kg/ na osobę.

Aktualnie, zgodnie z danymi Polskiej Izby Opakowań (PIO), największy sektor pod względem rodzaju wytwarzanych opakowań stanowią produkty z tworzyw sztucznych - około 38%, z papieru i tektury około 26%, z metalu 24%, ze szkła 10%. Od końca zeszłego stulecia wzrasta wielkość krajowego eksportu opakowań. Obecnie wynosi on ponad 1,2 mld euro . Najwięcej tych produktów eksportujemy z tworzyw sztucznych, metalu, drewna oraz papieru i tektury.

Pozytywne perspektywy na przyszłość, przy utrzymaniu się tempa rozwoju gospodarczego, wskazują na dobre lata dla sektora opakowań. Z analiz PIO wynika, że do 2010 roku wartość polskiego rynku opakowań wzrośnie do 5 – 7 mln zł.

Nieodzownie z rynkiem opakowań związana jest jego funkcja logistyczna, ułatwiająca wytwarzanie i dystrybucję materiałów. Transport i logistyka to jeden z kluczowych sektorów polskiej gospodarki. Branża ta z prawie 12% udziałem w PKB, zatrudnia 1,5 mln osób. Duże znaczenie dla jej rozwoju ma rosnąca międzynarodowa wymiana handlowa oraz tendencja do przenoszenia produkcji do krajów Europy Wschodniej, w celu poszukiwania tańszej siły roboczej. Z drugiej strony napływające z Unii Europejskiej fundusze stwarzają możliwość poprawy stanu infrastruktury drogowej, bez której nie będzie możliwy rozwój tej gałęzi przemysłu.

Od jakiegoś czasu obserwujemy w Polsce wzrost zapotrzebowania na nowoczesne powierzchnie logistyczno – magazynowe, a analizy wskazują na ogromne perspektywy rozwoju tego sektora. W 2007 roku zasoby powierzchni magazynowych wyniosły blisko 4 mln m2. Jest to o 40% więcej niż rok wcześniej. Wyższy był również o 53% popyt w porównaniu z 2006 rokiem. O ile kilka lat temu nowoczesne powierzchnie magazynowe skoncentrowane były w okolicach stolicy, o tyle przewiduje się, że w kolejnych latach będą rozwijały się one także w mniejszych miastach m.in. w Lublinie i w Rzeszowie.

Pomyślne prognozy rozwoju rynku przekładają się bezpośrednio na zwiększone zapotrzebowanie na nowoczesne rozwiązania logistyczne i opakowaniowe w Polsce. Obie te branże znalazły swe odzwierciedlenie w silnej reprezentacji podczas targów w Poznaniu.

TAROPAK – targi branży opakowaniowej i logistycznej

Międzynarodowy Salon Techniki Pakowania i Logistyki to specjalistyczna oferta skierowana do wszystkich, których działalność związana jest z szeroko rozumianą produkcją opakowań, surowców i maszyn oraz magazynowaniem i działaniami logistycznymi. Zakres ekspozycji podzielony jest na cztery bloki tematyczne:

1) opakowania – opakowania i pomocnicze środki opakowaniowe, materiały do pakowania i wyrobu opakowań, projektowanie opakowań;
2) maszyny – maszyny i urządzenia pakujące, do wyrobu opakowań, projektowanie maszyn pakujących;
3) logistyka – sprzęt transportu wewnętrznego, urządzenia gospodarki magazynowej, usługi logistyczne;
4) doradztwo techniczne.

Ekspozycja zlokalizowana w siedmiu pawilonach na powierzchni 20 tys.m2 zgromadzi 800 wystawców z 31 krajów. Swoją ofertę zaprezentuje największa, w 35-letniej historii Salonu, liczba firm zagranicznych (294) - stanowiących 35% wszystkich wystawców. Oprócz Polski najsilniej reprezentowane będą firmy z: Włoch, Niemiec, Francji, Tajwanu i Turcji. Największą grupę stanowią przedsiębiorstwa oferujące maszyny i urządzenia pakujące oraz opakowania z tworzyw sztucznych. Ponad 100 wystawców przedstawi tematykę związaną z magazynowaniem i transportem wewnętrznym.

Nowości i wydarzenia

Targi są doskonałym miejscem promocji nowości technologicznych. To właśnie innowacje rynkowe najsilniej przyciągają profesjonalistów, jak i szerokie grono zwiedzających. Tegoroczny TAROPAK to niewątpliwie targi nowości – świadczy o tym rekordowa liczba zgłoszonych produktów, a jest ich 250 - prawie trzy razy więcej niż podczas ostatniej edycji. Przez cztery dni pobytu w Poznaniu będzie można nie tylko zwiedzać ekspozycję wystawców, ale również wziąć udział w licznych seminariach i wykładach, zorganizowanych z udziałem naszych partnerów: Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań, Polskiej Izby Opakowań, Polskiej Izby Druku, Instytutu Logistyki i Magazynowania oraz wydawnictw branżowych.

TAROPAK od lat jest w branży doskonale rozpoznawalny i kojarzony z możliwościami oceny kondycji rynku oraz z szansą nawiązania kontaktów owocujących w przyszłości udanymi kontraktami. To również platforma wymiany doświadczeń i zdobycia wiedzy z zakresu nowoczesnych rozwiązań i technologii. Znaczenie tegorocznego TAROPAKU podkreśla fakt, że objął go swoim patronatem Pan Premier Waldemar Pawlak.

Na co warto zwrócić uwagę - program wydarzeń i konferencji

Przestrzenie specjalne

Sztaplar Show
Redakcja pism „Nowoczesny Magazyn” oraz „Logistyka a Jakość” i Międzynarodowe Targi Poznańskie zapraszają po raz IX na pokaz wózków widłowych, który odbędzie się podczas TAROPAKU. Areną konkursowych zmagań stanie się tradycyjnie teren otwarty przy Iglicy. Podczas Sztaplar Show można obejrzeć wózki widłowe niemal wszystkich marek sprzedawanych w kraju, które corocznie zgłaszane są do konkursu przez autoryzowanych dostawców i producentów. Oprócz zawodów, Sztaplar Show to również Szkoła Jazdy dla wszystkich gości targowych –każdy, kto chce i czuje się na siłach, może zasiąść „za kierownicą” wózka widłowego i pod okiem specjalistów przejść krótki kurs jego obsługi, zakończony wydaniem Certyfikatu.

Innovation for Logistics
Innowacje w logistyce to dziś nie tylko trend, ale wymóg współczesnej ekonomii. Tak brzmi główne przesłanie projektu edukacyjnego pod nazwą Innovations for Logistics 2008 (In4Log), którego zadaniem będzie promocja nowoczesnych urządzeń magazynowych i technicznych rozwiązań z zakresu logistyki sprzętowej. Przez cztery dni (15.09-18.09 2008) w hali targowej nr 3A prowadzone będą pokazy w modelowym centrum dystrybucji odtwarzające wszystkie istotne dla jego prawidłowej pracy procesy logistyczne. Na oczach publiczności przeprowadzona zostanie w ekspresowym tempie olbrzymia i skomplikowana operacja inwestycyjna, której częściami będą systemy wysokiego składowania, automatyczny transport poziomy, informatyczny system zarządzania WMS oraz takie elementy jak RFID, radiowe czytniki i terminale, zamknięte systemy opakowań transportowych, monitoring przemysłowy czy dedykowany magazynom transport wewnętrzny. Organizatorami In4Log są czasopisma branżowe Top Logistyk, Magazynowanie i Dystrybucja oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie.

Seminaria zorganizowane przez branżowe Wydawnictwa

IV edycja INNOWACJE 2008
Po raz kolejny zapraszamy na konferencję „Innowacyjne rozwiązania dla logistyki”, podczas której zaprezentowane zostaną nowoczesne strategie i produkty wdrażane w firmach logistycznych. Tematem przewodnim spotkania będzie budowanie przewagi konkurencyjnej na rynkach lokalnych, jak i w globalnej sieci łańcucha dostaw. Konferencja ta, której organizatorem jest Wydawnictwo Eurologistics, to przede wszystkim forum wymiany doświadczeń i informacji na temat najnowszych trendów rozwiązań technicznych i technologicznych w branży (wtorek, 16 września, sala duża, pawilon 14A).

Opakowania gotowe na półkę
Pierwszego dnia odbędzie się konferencja „Opakowania gotowe na półkę - SRP (Shelf Ready Packaging) - wyzwaniem na rynku” współorganizowana przez Polską Izbę Opakowań, Instytut Logistyki i Magazynowania i MTP. Celem seminarium jest przybliżenie tematyki SRP wymogów ich wdrażania w Polsce i na rynkach europejskich oraz ich praktycznych zastosowań w sieciach handlowych (poniedziałek, 15 września).

Rynek opakowań biodegradowalnych w Polsce
We wtorek, 16 września zapraszamy na seminarium „Rynek opakowań biodegradowalnych w Polsce” poświęcone ocenie rynku opakowań biodegradowalnych w kraju i czynnikach warunkujących ich rozwój. W trakcie seminarium zaprezentowane zostaną referaty i wystąpienia przedstawicieli placówek naukowych oraz firm opakowaniowych.

Etykiety samoprzylepne – najnowsze technologie
Polski Drukarz Sp. z o.o. – wydawca miesięcznika branży poligraficznej „Świat DRUKU”, wspólnie z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, organizuje konferencję „Etykiety samoprzylepne – najnowsze technologie”. Jest to już trzecia konferencja z tego cyklu. Poprzednie dwie (w Poznaniu w 2006 r. i w Warszawie w 2007 r.) cieszyły się dużym zainteresowaniem. Tegoroczne spotkanie ma stanowić forum wymiany doświadczeń pomiędzy dostawcami technologii do produkcji etykiet samoprzylepnych a drukarniami i ich klientami. W ramach konferencji odbędzie się cykl prezentacji multimedialnych przeznaczonych przede wszystkim dla drukarń produkujących etykiety samoprzylepne i dla ich klientów z sektora chemii gospodarczej oraz przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego i piwowarskiego. Z referatami wystąpią: dostawcy technologii, maszyn, urządzeń i materiałów do produkcji etykiet samoprzylepnych (środa, pawilon 14A, sala duża).

Spotkanie z Prezydentem WPO
Wizyta i konferencja Prezydenta Światowej Organizacji Opakowań
Światowa Organizacja Opakowań (World Packaging Organisation) to pozarządowa federacja zrzeszająca instytucje branżowe i organizacje m.in. Narodowe Izby Opakowaniowe i Narodowe Jednostki Naukowo -Badawcze branży opakowaniowej. Obecny Prezydent Keith Pearson jest pierwszym wywodzącym się z kontynentu afrykańskiego przewodniczącym WPO. Prezes będzie gościł na targach i w ramach wizyty weźmie udział w uroczystości otwarcia TAROPAKU, konferencjach organizowanych przez Polską Izbę Opakowań oraz wręczy nagrody i wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie Opakowań PakStar. W poniedziałek 15 września o 13.00 spotka się również z dziennikarzami na specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej.

Konkursy i wystawy na TAROPAKU

Rozstrzygnięcie Konkursu Opakowań PakStar i Student PakStar
We wtorek 16 wrześnie odbędzie się ceremonia wręczenia nagród i wyróżnień w IV Ogólnopolskim Konkursie Opakowań PakStar i I Krajowym Konkursie Projektów Opakowań Student PakStar. Ich celem jest nagrodzenie wysiłków i działań zmierzających do udoskonalenia opakowań, lepszej ochrony pakowanych produktów oraz pełniejszego zaspokajania potrzeb ich użytkowników. To również szansa na zwiększenie konkurencyjności opakowań na rynku krajowym i zagranicznym. Organizatorami konkursów są Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań (COBRO), Polska Izba Opakowań, Międzynarodowe Targi Poznańskie, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i serwis branżowy www.opakowania.com.pl. Wyróżnione w konkursie PakStar prace mogą brać udział w Światowym Konkursie Opakowań WorldStar, a laureaci konkursu Student PakStar – w Światowym Konkursie Projektów Opakowań WorldStar Student Award.

Ekspozycję nagrodzonych i wyróżnionych prac będzie można zobaczyć na stoisku LAUREATÓW na targach TAROPAK oraz we Wzorcowni COBRO.

ART OF PACKAGING
Podczas targów na specjalnej wystawie będzie można obejrzeć opakowania nagrodzone statuetką „Perła wśród Opakowań”. Konkurs Art of Packaging 2007, zorganizowany przez miesięcznik Packaging Polska, ma na celu wyróżnienie ciekawie zaprojektowanych, najbardziej twórczych, innowacyjnych i trafnie dobranych opakowań.

Złoty Medal, Acanthus Aureus
Tradycyjnie podczas targów zostanie rozstrzygnięty konkurs o Złoty Medal MTP oraz konkurs Acanthus Aureus, nagradzający stoiska najlepiej zaprojektowane i przygotowane do realizacji strategii marketingowej firmy.

Zapraszamy na TAROPAK. Kolejna edycja dopiero za dwa lata!

Zwiedzanie ekspozycji
Pawilony 1, 2, 3, 3A, 12, 15A i 15B Międzynarodowych Targów Poznańskich

Godziny otwarcia:
15-17.09 (poniedziałek – środa) – 9.00 – 17.00
18.09 (czwartek) – 9.00-16.00

Ceny biletów:
Po rejestracji on-line lub na miejscu 20 PLN.
Bez rejestracji – 50 PLN

Szczegółowy program targów

Źródła: 1 - Raport plastech.pl
2 - Polskie Towarzystwo Logistyczne
3 - Raport plastech.pl

Źródło: ''